Bruket

Gjengitt fra Årboka 2011 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV «Bruket» er brukt som en fellesbenevnelse, men i virkeligheten var det mange eiere opp igjennom tidene.. Her er en kort sammendrag...