Fotograf Aasback

Fotograf Aasbacks bildearkiv i HHVs eie

Siden er befattet av vår æredmedlem Aage Moan

Sommeren 2023 overtok historielaget hele negativarkivet etter fotograf Ludvik Aasback (1927-2012). Den formelle overrekkelsen ble gjort av Aasbacks etterkommere, datteren Lise Mari Haugen og sønnen Roger Aasback. under en tilstelning på Jakobsli Museum tirsdag 17. oktober.  

30. august 2023 fikk vi denne tilhengerlasten med negativer overlevert. ca 100.000 negativer.
På bildet ser vi datteren Lise-Mary Haugen (f.Aasback) og Steinar Grindbak som startet sin arbeidskarriere hos Ludvik Aasback. Steinars oppgaver var blandt annet å skrive protokollen.

– detaljert protokoll

Negativsamlingen varierer fra bryllups-, konfirmasjons- og passbilder av lokalbefolkningen, til ulykker, store hendelser, kulturelle innslag og andre begivenheter. Sammen med bildene følger en godt ivaretatt og detaljert protokoll, hvor navn og årstall er dokumentert. Samlingen omfatter sannsynligvis i overkant av 100 000 negativer fra tidsperioden 1954 til 1995.

– arbeid hos fotograf Schrøder

Fra 1947 drev Ludvik Aasback fotoforretning i Stjørdal sammen med Odd M. Ekle. Forretningen opphørte etter tre år, men han fikk arbeid hos fotograf Schrøder i Trondheim, som på den tiden var landets største fotofirma. I selskap med staben av erfarne fotografer med lang fartstid i bransjen fikk han mange nye nyttige råd og tips, som var nyttig når han i 1955 etablerte egen fotobedrift i Selbuveien 3, «Snustadgården». I tillegg til fotoatelie drev han her butikk for salg av rammer, film og fotoutstyr helt fram til 1993. 

– ønsket utenfor kommunens

Blant Aasbacks kunder var både privatpersoner, lag og foreninger, næringsliv og offentlige etater. Han tok på seg oppdrag i hele Malvik, men hans tjenester var også ønsket utenfor kommunens grenser. Han ble blant annet brukt som pressefotograf for Adresseavisen og Arbeideravisa i mange år.

Utdrag fra protokollens mangfoldige innhold.
Er det noen som mangler et bilde av ulike grunner, kan vi være behjelpelig. Ta kontakt, men personvernet kommer i førte rekke.

– HHV er derfor den rette

Roger Aasback og Lise Mari Haugen føler seg trygge på at fotosamlingen nå har kommet i trygge hender. De syns det er naturlig at hele bygda får tilgang til bildene. HHV er derfor den rette instansen å gi de til, også fordi historielaget har godt egnete lokaler til langtids oppbevaring av bildene.

Det er ingen tvil om at negativsamlingen er en kulturskatt og utgjør en uvurderlig tilvekst til historielagets fotoarkiv. Historielaget har gått til innkjøp av en scanner, som skal digitalisere negativene. Arbeidet med å digitalisere negativer av allmenninteresse er godt i gang. Seinere kommer turen til mer personlige bilder.

– kulturarven i Hommelvik

Det virker som om de lokale myndighetene også har skjønt at Aasback-samlingen er en berikelse av kulturarven i Hommelvik og omegn. Kommunen for eksempel tilbudt flere egnete rom i brannstasjonslokalene for å oppbevare kassene med negativer.

Tilrettelagt for web av Kåre Sandmark