Noen tips om andre web-sider i nærområdet.

Interne henvisninger

HHV Bildearkiv krever registrert godkjent bruker

Webmail for dem som har mailkonto historielaget

Fotoarkiv Websiden


Eksterne henvendelser

Wikistrinda Historielaget Hommelviks venner

Mostadmark Jernverk

Stjørdal Historielag

Åsen Historielag

Strinda Historielag

Malvik Historielag

Malvik Kommune Kultur 

Bilder fra Kalslyst i Klelands tid

Gamle biler Oppdal

Bilder Hommelvik Kåre sin side 
Nyere bilder over Hommelvik fra 2018 til  ! 
Blir historie en gang det også. I alle år er det endringer.