Museumsgruppa

Gårdstunet Jakobsli ligger i Selbuveien 9 i Hommelvik og består av våningshus, stabbur, to uthus og en dukkestue. Husene ble satt opp i 1890 av Mathilda og Haagen Jacobsen. Eiendommen ble overtatt av Malvik kommune i 1985. Samme år inngikk Historielaget Hommelviks Venner en avtale med kommunen om leie av Jakobsli til oppbevaring av museumsgjenstander. Dette var starten til det som i dag er Jakobsli museum. En dugnadsdag i de første årene etter overtakelsen.
Museet har en egen FB gruppe Jakobsli Museum Hommelvik

Museet ble offisielt åpnet i 1987 og har siden vært drevet av historielaget. Formålet med museet er å vise hvordan vanlige folk bodde og levde i tidligere generasjoner. Leilighetene i våningshuset med sin tidstypiske møblering og uthusene med utstillinger av gammelt verktøy, redskaper og husgeråd forteller om menneskenes daglige liv og virke.
Vi museumsgruppa forsøker med fast dugnader på tirsdager i vår og høst terminene kl 11.00 til 13:00. Besøkenene er velkommen for å ta huset i nærmere betrakning på disse dagene.

Oppvekst i Hommelvik Forfatter: Jakob Jacobsen
Jakobsli Forfatter Frithjolf Boysen
Mer om anene til Tella Jacobsen.

Våningshuset

1. etasje i våningshuset rommer en leilighet med inventar fra 50-åra og en skolestue med inventar fra gamleskolen i Hommelvik og fra Bakken skole, der Johan Nygårdsvold gikk sine første skoleår. Her er også gamle skolebøker, kart, plansjer og annet skolemateriell utstillt. 2. etasje i våningshuset viser en leilighet med stue, kjøkken og kammers med inventar fra mellomkrigstiden. Et annet rom viser en utstilling med leker, spill, klær og andre gjenstander som gjenspeiler barnekulturen i 30 – 50åra. Det er arbeidet med et rom for ungdomskultur i 2. etg.

Stabburet

”Thorshaugsamlingen” på stabburet er en omfattende samling av redskaper, verktøy og husgeråd fra gården Snustadtrø, senere Skogly, gnr. 77/3 i Vennagrenda i Mostadmark. Samlingen er en gave fra Birger Thorshaug og Gundlaug Markusdatter Thorshaug f. Storvik. På stabbursloftet er det en utstilling av gamle ski og annet vintersportsutstyr som viser litt av det mangfoldet av vinteridrettsaktiviteter –og arenaer bygda har hatt.. Det er lagt spesiell vekt på hoppsporten i 1930 – 50åra. Et oversiktskart viser hvor de ca. 20 hoppbakkene lå. I flere av bakkene ble det arrangert hopprenn med deltakere fra hele Trøndelag.

Uthusene

Uthusene inneholder stall, tørkeloft, størhus og boder.

Størhuset viser en utstilling av kjøkkenredskap og annet utstyr som ble brukt i forbindelse med vask og stell av klær, baking, safting og sylting.
I uthuset har vi en utstilling av ovner og annet utstyr fra Hommelvik Værft og Støberi. Her er ovnsmodeller fra den omfattende produksjonen, og informasjon om produksjonsprosessen utstilt. Et snekkerverksted er under utarbeiding. I 2. etasje er det utstillinger som forteller om kvinners arbeid med tekstiler. Her er eksempler på ulike håndarbeidsteknikker og på hverdagssysler som stopping, lapping, rulling og stryking. Her er også et skomakerverksted. Uthusrommene har ei utstilling som viser Malvik E-verks historie, og vi arbeider med å vise fram enkeltminner fra butikker og bedrifter som har vært i Hommelvik.

Dukkestua

Her kan en gjenoppleve barndommens dukkestue lek, der verdiløse gjenstander får nytt liv og fantasien får utfolde seg fritt. Der har vi laget permer med historier fra oppvekst i Hommelvik fra forskjellige tidspoker. En annen perm viser sangleker som ble brukt i 50- 60- åra.

Åpningstider

Museet arrangerer ulike temautstillinger som blir annonsert.

Faste åpningsdager er: stort sett tirsdager 11:00 til 13:00
Under arbeiderfestivalen i april/mai
Kulturminnedagen i september
Ved julegrantenninga første helga i advent
Siste søndag i måneden se egen plakat på hovedsiden.
Museet har også åpent etter henvendelse fra interesserte som ønsker omvisning. Ta gjerne kontakt, vi vil gjerne vise fram museet vårt!

Hvor er vi: