Familien Lund

I forbindelse med innsamling av arkiv- og kildemateriale om Mostadmark jernverk er det funnet at tre generasjoner Lund virket som funksjonærer og forvaltere ved Mostadmark Jernverk på 1800-tallet. Samtidig har flere etterkommere...