Hommelvik skole klassebilder 1930-39

Dette innlegget vil inneholde bilder som er tatt av klasser ved Hommelvik Skole i perioden 1930-39 ved ulike klassetrinn


7. avgangsklasse 1930-1931
elevene er født i 1917-1918

Rekke 1 f.v: Hanna Stav, Olga Holberg, Margit Haug, Aud Modahl og Ella Gøranso
Rekke 2 f.v: Erling Olafsen, Peder Pedersen, Morten Moan, Åse Skauge, Mildrid Eidem, Karen Svedahl, Hildur Melby, Sofie Lillemo, Svein Granaas og Rolf Evenshaug.
Rekke 3 f.v: Harald Moksnes, Tor Hulås, Henry Dybwad, Henry Sneisen og Arnstein Dahl, Leif Halse(lærer)

Fotograf: Ukjent
Fysisk bilde: sortHvit, papirorginal, god kvalitet
Arkivert: P51-M00-Klassebilder-B030


5. Klasse eksamensdag Hommelvik folkeskole 1932

Rekke 1 f.v: Odin Strøm, Ole Søberg, Johan Dybwad, Harald Melby, Rolf Aune, Kristian Haug
Rekke 2 f.v: Synnøve Slind, Reidun Fuglem, Ruth Iversen, Marie Spets, Else Lillemo, Gerd Jøssås, Lovise Varmdal, Else Løveng.
Rekke 3 f.v: Walter Eggen, Walter Gjøranson, Svein Ottesen, Jon Holtesmo (lærer). Marie Bakken, Olaf Garberg, Leif Husby, Harry Rygh. John Hammer.
Lærer John Holtesmo

Fotograf: Schrøder
Fysisk bilde: sortHvit, papirorginal, god kvalitet
Arkivert: P51-M00-Klassebilder-B011


3. klasse fra 1934

Rekke 1 f.v: Gerd Sand, Gunvor Haldberg, Hjørdis Pedersen, Reidun Lundberg(Roel), Petrine Jakobsen, Aslaug Aas, Astrid Løvseth(Teigen), Signe Sandmark(Hansen), Reidun Moan(Strand)
Rekke 2 f.v: Alf Aasback, Reidar Lundberg, Martin Haugan, Gerd Myran(Tøndel), Gerd Økstad(Bye), Brit Lundberg(Forslund)
Rekke 3 f.v: Odd Sundt, Øyvind Schjønberg, Kjell Dybvad, Henry Wik, Sigurd Kristiansen, Harald Bykvist

Fotograf: Ukjent
Fysisk bilde: sortHvit, papirorginal, god kvalitet
Arkivert: P51-M00-Klassebilder-B037


3. Klasse fra 1935

Rekke 1 f.v: Ingeborg Brandsleth, Signe Flytliw, Reidun Larsen, Minni Skauge?, Ruth Hammer, Aslaug Fisknes(lærerinne)
Rekke 2 f.v: Bjørg Olafsen, Borghild Fredriksen, Gerd Skauge, Målfrid Lundberg, Alfred Bostad, Alf sollihaug.
Rekke 3 f.v: Sverre Pettersen, Jørgen Bostad, Kolbjørn Skjetne, Per Torstensen?, Georg Thorshaug


Fotograf: Ukjent
Fysisk bilde: sortHvit, papirorginal, god kvalitet
Arkivert: 450-025 -M00-B000


3. klasse fra 1936.


Rekke 1 f.v: Helge Kallseth, Børge Sletaune, Asla Haugen, Gerd Lundberg, Jarlfrid Flytli, Åse Ingstad.
Rekke 2 f.v: Otto Julsrud, Rolf Snustad, Jan Lorentsen, Olav Jakobsen, Bjørn Eriksen, Per Chr. Haugen, Konrad Hammer, Dagfin Refseth.
Rekke 3 f.v: John Høiby, Roald Bye, Henrik Svedahl.


Fotograf: Ukjent
Fysisk bilde: sortHvit, papirorginal, god kvalitet
Arkivert: P51-M00-Klassebilder-B003


Utenfor nyskolen 1936-37 disse er født 1925

Rekke 1 f.v: Gerd Økstad, Signe Sandmark, Petrine Jakobsen, Gerd Sand, Astrid Løvseth, Reidun Lundberg
Rekke 2 f.v: Hjørdis Pedersen, Brit Lundberg, Reidun Moan, Gerd Myran, Sigrid Grande (Lærer)
Rekke 3 f.v: Reidar Lundberg, Harald Bykvist, Harald Wiik, Arvid Søberg, Martin Haugan, Martin Sundt, Elvin Overvik
Rekke 4 f.v: Alf Aasback, Kjell Dybvad, Sigurd Kristiansen
Høyre bak: Johanna Sundt og Lina Wiik


Fotograf: Ukjent
Fysisk bilde: sortHvit, papirorginal, god kvalitet
Arkivert: P51-M00-Klassebilder-B001


Dette innlegget blir oppdatert med bilder fra denne perioden.