Om oss

Historielaget Hommelviks Venner (HHV) ble formelt stiftet 27. november 1980. HHV har som formål å øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner. I 2022 har laget 241 medlemmer.

Jubileumsberetning 1980 – 2005

Jubileumsberetning 2005 – 2010

HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper.

Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe. I tillegg til det betydelige arbeidet som utføres i disse gruppene ble det i 2008 laget oversikt over samtlige dammer i nærområdet, og det arbeides med registrering av broer over Homla.

Støtt oss gjennom GRASROT Andelen

Du kan støtte Historielaget Hommelviks Venner (HHV) gjennom GRASROT andelen, uten at det koster deg noe ekstra. Oppgi HHV eller vårt org, nr. 989 753 320 neste gang dere spiller lotto eller tipper. Dere vil da automatisk støtte oss hver gang dere leverer inn en kupong. Støtten kan avsluttes når dere vil.
Les mer om GRASROT Andelen hos Norsk Tipping.

Historisk vandring med bilder, ord og toner (9. september 2007)

HHV har fått tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting og merking av følgende 4 kulturminner:

Mye av arbeidet var basert på dugnad og ble ferdigstilt i 2011.

Utgivelse av egen kalender og årbok i samarbeid med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag