Om oss


Formål

Laget har som formål å:

·         øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie

·         verne om lokale kulturminner

·         skape interesse for lokalhistorie


Organisering

HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper.
Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe.
Laget gir  ut egen bygdekalender og årbok i samarbeid med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag.


HHVs historie

Historielaget Hommelviks Venner ble formelt stiftet 27. november 1980.
Per 11.05.2023 har laget 242 medlemmer.

Jubileumsberetning 1980 – 2005

Jubileumsberetning 2005 – 2010


GRASROT Andelen

Du kan støtte Historielaget Hommelviks Venner (HHV) gjennom GRASROT Andelen, uten at det koster deg noe ekstra.
Oppgi HHV eller vårt org, nr. 989 753 320 neste gang dere spiller lotto eller tipper. Dere vil da automatisk støtte oss hver gang dere leverer inn en kupong. Støtten kan avsluttes når dere vil.
Les mer om GRASROT Andelen hos Norsk Tipping

Hommelvik sentrum med omegn. Ca 1920 tallet