Kontakte Historielaget Hommelviks Venner

Her kan du kontakte Historielaget Hommelviks Venner med spørsmål, tilbakemeldinger osv. Spørre om hjelp til å lete opp noe info.
Alt blir behandlet confidensielt innad i styret.
Bruk kontaktskjema for enklest behandling.
Tlf leder 918 98 434 (privat)
Org.Nr 989 753 320