Kontakte Historielaget Hommelviks Venner

Her kan du kontakte Historielaget Hommelviks Venner med spørsmål, tilbakemeldinger osv. Spørre om hjelp til å lete opp noe, om vi har info rundt spørsmålet osv. Alt blir behandlet confidensielt innad i styret.