Fotogruppa

Fotogruppas arbeid omfatter hovedsakelig tre aktiviteter: å utvikle lagets fotoarkiv av gamle bilder fra Hommelvik og omegn, presentere bildene gjennom utstillinger og hvert år gi ut en bygdekalender. (Bildet over er fra en bildekveld i okt-22, fullt hus og stormende jubel)

Fotogruppa legger også ut «ukens bilde» hver onsdag på en lukket FB gruppe, Be om medlemskap av gruppa så ordner vi det.
Gamle bilder fra Hommelvik og omegn. Historielaget Hommelviks Venner

Etablering av gruppen

Ideen om å etablere et fotoarkiv i HHV ble lagt fram på lagets første årsmøte i 1981, på bakgrunn av at en allerede hadde tilgang på en stor mengde gamle bilder fra stedet. Det ble straks inngått et samarbeid med Trøndelag Folkemuseum, som var svært interessert i å få arbeide med denne bildesamlingen.

Trøndelag Folkemuseum

Samarbeidet med Trøndelag Folkemuseum eksisterer fortsatt, der fotogruppas oppgave består i å samle inn bilder og innhente opplysninger som føres inn på spesielle registreringsskjema. En er særlig interessert i å skaffe informasjon om bildenes ”hva, hvem, hvor og når”. På grunnlag av skjemaene utarbeider Trøndelag Folkemuseum såkalte fotokort for hvert bilde. HHV mottar kopi av fotokortene med bilder/maskinskrevne tekster som plasseres i lagets eget system av temapermer. En stor del av bildene og arkivkortene er også skannet, og på sikt vil en sannsynligvis bygge opp et digitalt fotoarkiv.

Jakobsli museum

Fotogruppa presenterer bildene i arkivet blant annet gjennom utstillinger på Jakobsli museum. Det kan være enkeltbilder knyttet til permanente utstillinger eller temautstillinger som gruppa setter opp. I forbindelse med Den europeiske kulturminnedagen hvert år i september, utarbeides det gjerne en fotoutstilling med utgangspunkt i årets tema. I 2009 bidro for eksempel gruppa med utstillingen ”Vatn i arbeid og fritid”. Bildene ble presentert på plansjer i uthuset på Jakobsli. Motivene omfattet blant annet fiske, tømmerfløting, badeliv og svømme- og skøyteidrett.

Bygdekalender

Fotogruppa har siden 1993 gitt ut en bygdekalender som selges i november/desember i et antall av 600 – 700. Det legges vekt på å vise et allsidig utvalg av motiv. En bestreber seg på å vise bilder fra forskjellige tidsepoker, årstider og ulike sider av folks dagligliv: arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Salget av Bygdekalenderen har i mange år vært HHVs viktigste inntektskilde.

Fotoarkiv

Historielagets fotoarkiv er etter hvert blitt godt kjent i lokalsamfunnet, noe som har ført til at fotogruppa får flere og flere henvendelser fra offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner vedrørende opplysninger om og utlån av bilder. Mange av bildene er brukt i Malvik bygdebok og i bildeboka Malvik kommune – 100 år. Fotografier fra lagets arkiv pryder vegger på Motrøtunet og fins i lesekroken ved Malvik sykehjem. Malvik videregående skole har en permanent ”utstilling” av gamle idrettshelter fra Hommelvik i et av sine klasserom. De aller fleste bildene i fotoutstillingen ved Nygaardsvoldmuseet er også hentet fra HHVs arkiv.

Onsdager 12:00 – 15:00.
Inngang på sørsiden(porten) eller på vestsiden (trappa ned). Respekter parkeringen, legekontor og nødetater.

Her finner dere oss, gjerne ta en kontakt med oss i forkant.