Hjem

Velkommen til bygda og hjemmesiden vår

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie og verne om lokale kulturminner.

Bli med i arbeidet for å bevare kulturminner og å formidle lokalhistorie til våre sambygdinger og andre interesserte!

Virksomheten organiseres gjennom et styre og tre arbeidsgrupper:

Museumsgruppa har som oppgave å ivareta og utvikle Jakobsli Museum.
Fotogruppa arbeider med innsamling og registrering av gamle fotografier.
Kulturminnegruppa har ansvar for bevaring og merking av faste kulturminner.

Bli medlem

Meld deg inn og støtt oss med å ta vare på kulturarven. Medlem blir du ved å betale medlemskontingent, kr 200,- for enkeltmedlem, eller kr 250,- for familie. Som betalende medlem i HHV vil du få Årboka gratis. Bruk Vips kontoen for å melde deg inn. Vips 139084

Årsboka

Alle medlemmer vil få Årboka for historielagene i Malvik inkludert. Utlevering av boken skjer en dag i desember på COOP Extra i Hommelvik.

Dato blir annonsert i «Bladet«, i toppen på denne siden og Facebook.

For et portotillegg på kr 35,- kan du få den tilsendt.

Send en epost til kasserer og du vil få hjelp videre. Vi aksepterer Vipps som betalingsmetode. Vipps 139084

Støtt oss gjennom GRASROT Andelen

Du kan støtte Historielaget Hommelviks Venner (HHV) gjennom GRASROTandelen, uten at det koster deg noe ekstra. Oppgi HHV eller vårt org, nr. 989 753 320 neste gang dere spiller lotto eller tipper. Dere vil da automatisk støtte oss hver gang dere leverer inn en kupong. Støtten kan avsluttes når dere vil.

Les mer om GRASROT Andelen hos Norsk Tipping.