Historielaget Hommelviks Venner

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interessen for og øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner.

Museumsgruppa

Museumsgruppa tar seg av all drift i forbindelse med Jakobsli Museum

Fotogruppa

Fotogruppa tar for seg alle innleverte bilder for registrering og digitalisering

Kulturminnegruppa

Kulturminnegruppa tar seg av vedlikeholdet på våre 4 kulturminner


Hva er på gang nå? se aktiviteter