Historielaget Hommelviks Venner

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie

Museumsgruppa

Museumsgruppa tar seg av all drift i forbindelse med Jakobsli Museum

Fotogruppa

Fotogruppa tar for seg alle innleverte bilder for registrering og digitalisering

Kulturminnegruppa

Kulturminnegruppa tar seg av vedlikeholdet på våre 4 kulturminnerArtikler fra tidligere årbøker Sist oppdatert 07-03-2023)

Nygaardsvold museum

HOMMELVIKS UTVIKLING ca 1870 -1945

(En grunnleggende inføring i Hommelvik’s historie)

Utstilling i Moan C i sentrum. Kalt Torggården, Dahlum- gården (etter skredder Dahlum) Finnesgården , Jomfru Hammers Hotell

Bildekveld i «Bruket»