Historielaget Hommelviks Venner

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interessen for og øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner. HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og tre arbeidsgrupper:

Museumsgruppa

Museumsgruppa tar seg av all drift i forbindelse med Jakobsli Museum

Fotogruppa

Fotogruppa tar for seg alle innleverte bilder for registrering og digitalisering

Kulturminnegruppa

Kulturminnegruppa tar seg av vedlikeholdet på våre 4 kulturminner


Hva er på gang nå? se aktiviteter

Besøk Gjesteboken: Gjestebok


Hommelviks og omegns historie

Et av formålene til Historielaget Hommelviks Venner er å øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie. Det gjør vi blant annet ved å ha åpent museum på Jakobsli, arrangere turer/vandringer, lage utstillinger og invitere folk til fotokvelder. I tillegg ønsker vi å presentere vår lokalhistorie gjennom skriftlige kilder.

Siden 2000 har HHV sammen med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag samarbeidet om å gi ut årbøker. Artikler og andre typer innlegg i årbøkene inneholder et rikt spekter av lokalhistoriske emner fra alle deler av kommunen. HHV har tatt for seg innleggene som omhandler stoff fra Hommelvik, Mostadmark og Muruvik, og gruppert dem under Hommelvik og omegns historie


Sosiale media

Vår infoside
Hva skjer i Jakobli Museum
Denne gruppen administrers av fotogruppa. Nye ukens bilde legges ut stort sett hver Onsdag. Denne er for å suplere manglende informasjon om bildene. Her kan medlemmer i gruppa legge ut bilder som kan være av historisk interesse. Vi holder oss til en gylden regel at dem bør være minimum 20 år gamle. Administrator har fulle rettigheter til å slette uønskede innlegg som ikke følger gruppas etniske regler. Marker bli medlem og vi tar dere snart inn i gruppen. Denne gruppen er svært attraktiv.