Velkommen til hjemmesiden vår

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie og verne om lokale kulturminner.

Bli med i arbeidet for å bevare kulturminner og å formidle lokalhistorie til våre sambygdinger og andre interesserte!

Virksomheten organiseres gjennom et styre og tre arbeidsgrupper:

Museumsgruppa har som oppgave å ivareta og utvikle Jakobsli Museum.
Fotogruppa arbeider med innsamling og registrering av gamle fotografier.
Kulturminnegruppa har ansvar for bevaring og merking av faste kulturminner.

Bli medlem

Meld deg inn og støtt oss med å ta vare på kulturarven. Medlem blir du ved å betale medlemskontingent, kr 200,- for enkeltmedlem, eller kr 250,- for familie.

Årsboka

Alle medlemmer vil få Årboka for historielagene i Malvik inkludert. Utlevering av boken skjer en dag i desember på COOP Extra i Hommelvik.

Dato blir annonsert i «Bladet«, i toppen på  denne siden og Facebook.

For et portotillegg på kr 35,- kan du få den tilsendt.

Send en epost til kasserer og du vil få hjelp videre. Vi aksepterer Vips som betalingsmetode.

Støtt oss gjennom GRASROTandelen


Du kan støtte Historielaget Hommelviks Venner (HHV) gjennom GRASROTandelen, uten at det koster deg noe ekstra. Oppgi HHV eller vårt org, nr. 989 753 320 neste gang dere spiller lotto eller tipper. Dere vil da automatisk støtte oss hver gang dere leverer inn en kupong. Støtten kan avsluttes når dere vil.

Les mer om GRASROTandelen hos Norsk Tipping.

Hommelvik

Administrasjonssenter for Malvik kommune som […]