Seterdrift i Malvik

Gjengitt fra Årboka 2013 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV Seterdrift i Malvik Del 1 AV ØYVIND VIKHAMMERMO Malvik fjellstyre registrerte og skiltet 36 av seter­vollene i Malvik kommune i 1994....

Gjeteryrket

Gjengitt fra årboka 2006 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV Gjetergutt Kristen Aas, fortalt til Sivert Buaas Gjeteryrket er av de eldste yrkene vi har. Fra det ble aktuelt å holde...

I jula

Den første føling med jula heim åt oss var når a mor koka einlav ti ei stor gryt på komfyr'n inn på kjøkkenet. Det brukte dem til reingjøring tå øltynna og fleskestampen