Seinsommerbrev

Gjengitt fra Årboka 2009 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV Seinsommerbrev fra Mostadmarka AV JOAR TAPPER BROBAKK Min mormor Matbilde Caroline Endresdatter, født 15. mars 1884, mistet sin mor i tæring i...