Seinsommerbrev

Gjengitt fra Årboka 2009 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Seinsommerbrev fra Mostadmarka

AV JOAR TAPPER BROBAKK

Min mormor Matbilde Caroline Endresdatter, født 15. mars 1884, mistet sin mor i tæring i 1892. Familien bodde da på verkensplassen Dalen i Mostadmark. Etter moras død klarte ikke stefaren å ta hånd om sine 3 små barn og de ble satt bort for oppfostring ulike steder. 8-årige Matbilde var heldig og fikk komme til Snustad nedre i Mostadmarka, der hun vokste opp som fos­terdatter/tjenestejente hos Beret og Henrik Kringhaug.

Berit og Henrik bygsla garden i 1892 og kjøpte i 1898. De fikk 6 egne barn. Den fjerde i rekken av de 6 barna til Berit og Henrik var Johanna, født 1898. Hun ble i 1921 gift med Torvald Torsteinsen Venn.

De fikk 4 barn;

1921: Henrik
1924: Anne
1929: Trond
1931: Ola T.

Johanna og Torvald dreiv Vennstad – Kointrø, g/br.nr 77/4, utskilt fra Snustad øvre.

Johanna og Matbilde hadde et nært forhold gjennom hele livet og det ble opprettholdt gjennom besøk og brev­veksling.

Her er brevskriveren med oldebarnet Johanna. Foto: privat

Her har jeg funnet fram et seinsommerbrev fra Johanna til sin «storesøster» Tella (Matbilde) på Vollan. Slik dagliglivet står fram gjennom Johannas lange brev, ser vi hvor store en­dringer som har skjedd i grenda og i landbruket de siste 60 år. Johanna lar oss møte et stort persongalleri i heimegren-da, så vel nær og fjern slekt som andre naboer. De fleste finner vi blant hennes nære slektninger. Bygdeboka kan ellers være en god guide for å klarlegge hvem de omtalte er. Brevet ble påbegynt 31. august og sendt 3. september 1947;

Kjære Tella!

Takk for brevet jeg fikk i vinter en gang. Du har antagelig tenkt av å høre nå fra mig. Tror kanskje vi er borte alle sam­men. Men vi lever i beste velgående. For det ene så har det vært travelt i uken, for vi har vært alene både i slåttonna og skuronna, Torvald og jeg, så det har gått i ett.

Vi kjørte inn det siste høyet lørdag for 14 dager siden. Så begynte vi med åkeren tirsdan igjen. Og den har vi holdt på med til nu torsdagen, da vi tok det siste. Fredag begynte vi med grasfrøet. Blir kanskje ferdig med det i morgen, så må det da bli en stund før en begynner med poteten.

Forresten må vi begynne i god tid med den også. Vi har ca. 70 bøtter utsatt. Og blir vi få om å ta den opp, tar det lang tid. Kornåkrene lå slik at vi måtte handskjære alt. Så nu er jeg ganske stiv i ryggen.

— så bra med bryllup opi her i sommer

Og så ha vi hatt så bra med bryllup opi her i sommer. Vi har vært med i 3 stykker, og nu skal det være et om 14 dager igjen, men det når ikke oss, til alt hell må jeg si.

Den 7. juni ble Sigvart Molund gift med datter til Margit og Martin Viken. Den 5. juli ble Berit Venn gift med en Bjørkli fra Hommelvik. Bryllupet ble feiret inni Verma. Berit er heime enda, men nu tenker hun å flytte neover og da blir Johan og John alene. Dem vet ikke å få i nå hjelp. Når ikke John vil gifte seg så —. Han var 32 år forrige man­dag, så han skulde være gammel nok også.

Den 19. juli ble yngste datter til Ole Venn gift med en fra Malvik — Harald Malvik heter han. Osphaugen er vist det alminnelige navnet. Så vi var sjølsagt med der. Så det er ikke lite som har gått med i bryllupspresanger.

Og nu om 14 dager skal det være bryllup på Brubakken. Datteren der blir gift med en fra Stjørdalen. De på Brubakken er selbygger, dem har vært i Amerika, men det er lenge siden dem kjøpte gården. De kjøpte av Johan Brubakken. Så en kan næsten si det går slag i slag med bryllup.

— Bare bra vil jeg håpe

Hvordan er det med dere da? Bare bra vil jeg håpe. Du har antagelig hatt både Marit og Hjørdis (døtre red. anm.) heime i ferien. Tenkte sikkert jeg skulde ta mig en tur i som­mer, men vi har da vært så opptatt med bryllup så. Og så er jeg alene (med mjølkinga). Anna er på Gamlehjemmet i H.vik. Begynte å arbeide der på februar var det visst. Er heim annenhver helg, det er det hele. Ola gikk fortsettelses­skolen sist vinter, men blir antagelig heim i vinter. I sommer er han hos Ingebrigt Balstad. Der har han vært hver som­mer siden han var 10 år.

I morgen begynner Trond på realskolen igjen, så han flyt­ter til H.vik da. Henrik er heime, men han arbeider borte nu for tiden. Nå holder dem på å grave ut tomt til den nye filia­len. Det er meningen det kal bygges ny filial og nytt skolehus opi her. Så det blir rigtig «bymessig» utpå «Sneishaugen».

Tenk nu har vi tisdan og brevet er ikke færdig. Skrev formiddan, men så kom det så my fremmede om ettermiddan og da ble det ikke nå skriving. I dag har jeg plukket rips. Vi har ikke nå bær før. Ikke var det blåbær eller multer opi her i sommer, men det blir visst tyttebær. Men som regel reiser byfolket med den før den er moden.

Med mor er det bare bra, i alfald legemlig frisk, men hu er så glømsk å «taltåt», men det kan hun ikke for sjøl.

— Gunhild heter hun

Signe (svigerinne red. anm.) fikk en datter i vår her. Gunhild heter hun, så det øker da med folket. Reidar (bror red. anm.) med familie var heim en tur i sommer. Dem hadde 3 ukers ferie, så drog dem den lange turen hit. Berit var blitt stor nu ja. Sist hun var heim ble hun døpt. Hun var 2 år først på august. Den eldste er 7 år nu og skulde begyn­ne på skolen i høst. Ja, tiden går og vi må følge med.

Hvordan er det med vand hos dere? Det blir lite mange steder nu ja. Vi har hatt så rikelig med vand, men nu er det ingen overflod nei. Det er bra det er godvær også, men det har sine følger det også, ialfald når det står på så lenge. Men vi har det vel bra mot dem på Sørlandet, der er det visst fælt ja.

Ja, nå får jeg vist slutte for denne gang, det er da så my du har fått ett livstegn fra mig og ser at jeg ikke har glemt dig. Hils Johan og Steinar og Marit og Hjørdis når dem kjem heim. Det hadde vært moro å treft dem å sett små­rollingene deres. Til sommeren kanskje?

Ha det så bra!
Hilsen Johanna