Vennaslekta

Gjengitt fra årboka 2000 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Vennaslekta

AV JAN SNEISEN

I år 2000 planlegges det et slektsstevne over Vennaslekta i Mostadmarka. Dette er en oppfølger til et stevne som ble avholdt 12 og 13 juli i 1980 over etterkommerne til Gjertrud Andersdatter Venn og Hans Jonsen Uglan. Denne gangen er det Gjertruds foreldre Anders og Mali som er utgangspunktet for stevnet. Hvordan Anders kom til Venn forteller Jacob Hulaas om i sine opptegnelser:

Gammelstuggu i Venn Østre

Bjørn blev snart kjed av gården, og en gang – det var høsten 1800 – han var på et stevne på Stjørdals-halsen traff han en mann fra øvre Stjørdal, som eiede en liten gård i Skjelstadmarken, der het Anders Berge, så blev de to enige om å bytte gårder. Ennskjønt Wenn var leilendingsgård der eides av Mostadmarkens gods, havde brukeren den tid nokså stor frihet hva gårdsdriften angikk, når kun den påbudte landskyld og pliktarbeid blev oppfyldt. Anders med sin kone Mali kom da våren 1801 flyttende til Wenn.

Dette siste stemmer kanskje ikke helt ettersom sønnen Jon ble døpt 8.november 1801 i Stjørdal.

Al         Anders Jonsen Berget født 1 767 død 1834 gift med Mali Jensdatter Rømo født 1766 død 1830

Ungkar og grenader Anders Jonsen ble gift med pige Mali Jensdatter 11.mai i 1792 i Stjørdal. Dette skjedde ca.4 uker etter at deres eldste barn, datteren Gjertrud ble døpt. Anders døde 16-november 1834. Dødsårsaken skulle være smerter i livet etter å ha falt ned en trapp.

Anders og Mali hadde barna:

B1 Gjertrud Andersdatter Venn født 1792 død 1868 gift med Hans Jonsen Uglan født 1791 død 1866

B2 Mali Andersdatter Venn født 1795 død 1872, gift med Lars Ingebrigtsen Knektaunet født 1795 død 1866.

B3 Marit Andersdatter Venn født 1796 ble gift med i 1824 Jon Kristensen Aungjerdet født 1802 død 1826.

B4 Jens Andersen Venn født 1798 død 29 august 1879, gift med Ingeborg Toresdatter Snustad nedre født 1796.

B5 Jon Andersen Venn født 1801 død 1877 ble første gang gift med Beret Hågensdatter fra Jøsås store født 1808 død 1843 og andre gang gift med Kirsti Jonsdatter Veisetplass født 1816 død 1909

B6 Randi Andersdatter Venn født 1804 gift med Halvor Olsen Rognås født 1801 død 1873

B7 Karen Andersdatter Venn født 1806 død 1893 gift med Johan Johansen fra Stjørdal født 1811

B8 Beret Andersdatter Venn født 1808 død 1892 gift med Ole Olsen Rognås født 1806. Han var bror til Halvor som ble gift med Berets søster Randi.

B1        Gjertrud Andersdatter Venn født 1792 død 3.november 1868 gift med Hans Jonsen Vennberg født 1791 død

30.oktober 1866

Hans Jonsen kom fra Uglemsåsen i Selbu og var sønn av Jon Hansen Uglan og Berit Eriksdatter Sletne. Hans var en av tre søsken som flyttet fra Selbu til Mostadmarka. Han ble gift i 1816 med Gjertrud og bygslet plassen Vennberg (Rommet) eller Wenneaas som plassen ble kalt. De fikk 7 barn:

Cl Anders Hansen Vennberg født 2.juli 1816 død 6.januar 1907 gift med 1840 Gunhild Olsdatter Bjørgaunefødt 20.februar1814 død 3.august 1906. Hun var datter av Ola Olsen Bjørgum og Gunhild Pedersdatter Leren i Lånke. Hans bygslet Venn vestre i 1878 etter onkelen Jens og han flyttet husene lenger mot vest.

C2 Jonetta Hansdatter Vennberg født 1819 døde 27.mars 1894 i Torskjønn. Dødsårsaken er i kirkeboka oppgitt til å være sårfeber. Hun ble gift med Anders Olsen Setsås (Bergsplassen) fra Selbu født 1833. De bygsla Vennadal, men Anders utvandret senere til USA.

C3 Lars Hansen Vennberg født 1821 gift med Ingeborganna Eriksdatter Snustad født 1823

C4 Mali Hansdatter Vennberg ble født 16.oktober 1825 og døde 2.mai 1898. Hun var gift med Tore Tomassen Oldermilen født 26.juli 1820 død 19.desember 1881.Tore bodde på Oldermilen fram til ca.1870. Da forpaktet han Værketsgården.

C5 Johan Hansen Vennberg født 4.april 1828 død 11.august 1891 gift med Oline Olsdatter Bjørgaunet født 6.desember 1827 død 8.apri11900. Hun var søster av Gunhild som ble gift med Anders Hansen Vennberg. De bygsla Jøsås nordre (Nordjardet).

C6 Beret Hansdatter Vennberg født 1831 gift med Anders Halvorsen Hulaas

C7 Marta Hansdatter Vennberg født 7.januar 1835 død 8.oktober 1896.Hun ble gift 18.juli 1861 med Kristen Torkildsen Gjervmark født 28.september 1834. Kristen var skogoppsynsmann og bodde i Rødmyrdal og Sneisen. Han omkom 8.februar 1877 i tømmerskogen ved at hesten sprang ut, og han sleptes med og fikk hjernen knust.

C1        Anders Hansen Vennberg født 1816 gift med Gunhild Olsdatter Bjørgaune

De bygslet Venn vestre. Om ham skriver Jacob Hulaas:

Den anden part av gården, som dreves av Anders Wenn, gikk ved hans død over til hans sønn Jens. Jens Wenn var en dyktig driver og kom sig opp til en av bygdens best velstående bønder, men da han var av et striktig temperament kom han i unåde hos Hr. N.Jenssen som den gang var eier av Mostadmarken, og måtte som aldrig mann gå fra gården. Hans søstersønn, som da havde plassen Rommet, nemlig Anders Rommet overtog da i 1878 gården Wenn vestre og samtidig blev husene på denne part av gården flyttet lenger i vest. Før den tid lå begge gårder nær sammen i en klynge. Anders og hans hustru Gunhild blev begge nokså gamle folk og døde på Wenn.

B2        Mali Andersdatter Venn født 1795 død 1872 gift med 1820 Lars Ingebrigtsen Knektaunet

Mali og Lars ble brukere av Kårået under Knektaunet i Selbu som de overtok etter Lars sin farmor. De fikk 9 barn hvorav de 6 eldte vokste opp.

Cl Ingebrikt Larsen Knektaunet født 1821 gift med enke Gisken Olsdatter Brennås født 1807 død 1898. Gisken hadde første gang vært gift med Jon Olsen Hove (Lekåa) født 1786 død 1853. Dit kom Ingebrigt også.

C2 Mali Larsdatter Knektaunet født 1824 død 14/5-1911 ble gift med Per Kristensen Hårstadbakken født 1820 død 2.juli 1903 De kom til Skulbakken under Øver-Hårstad,

C3 Anders Larsen Knektaunet født 1826 død 15/7-1909 ble gift med Marit Olsdatter Eidemstrøen født 1825 død 1901. Anders tok over Kåret etter foreldrene sine.

C4 Ingeborg Larsdatter Knektaunet født 1829 ble gift med 1) Kristen Kristensen Liagjerdet på Uglemsmoen født 1827 død 1861 og gift med 2) Jon Olsen Garberg født 1831 død 1889.

C5 Lars Larsen Knektaunet født 1832 ble gift med Kirsti Halvardsdatter Eidemstrøen. De bosatte seg på Larsrommet under Eidemsnesset.

C6 Anne Larsdatter Knektaunet født 1835 død 1898 ble gift med Per Pålsen Uglem den yngre på Almåsan født 1836 død 1877

C7 Mali Larsdatter Knektaunet født 1839, døde som spedbarn

C8 Jens Larsen Knektaunet født 1842 død 1847

C9 Tomas Larsen Knektaunet født 1844 død 1847

C2      Mali Larsdatter Knektaunet født 1824 død 14/5-1911 gift med Per Kristensen Hårstadbakken født 1820 død

2/7-1903

De kom til Skulbakken under Øver-Hårstad.

C3        Anders Larsen Knektaunet født 1826 død 15/7-1909 gift med Marit Olsdatter Eidemstrøen født 1825 død 1901

Anders tok over Knektaunet i Selbu etter faren. Anders og Marit hadde 5 barn.

C4        Ingeborg Larsdatter Knektaunet født 1829 gift med i 1851 1) Kristen Kristensen Liagjerdet på Uglemsmoen

født 1827 død 1861 og gift med 2) Ion Olsen Garberg født 1831 død 1889

Jon Olsen var fra Storbergsodden på Setsås og hadde første gang vært gift med Marit Olsdatter Uglem født 1833 død 1876.

Ekteskapet mellom Ingeborg og Jon var barnløst, men han hadde 9 barn fra første ekteskap, og Ingeborg hadde fire barn fra sitt første ekteskap.

C5        Lars Larsen Knektaunet født 1832 gift med 1875 Kirsti Halvardsdatter Eidemstrøen

Kirsti hadde første gang vært gift med Kristen Jonsen Eidemstrøen og dermed kom Lars til Larsrommet på Eidemsnesset.

B3        Marit Andersdatter Venn født 1796 gift med i 1824 Ion Kristensen Aungjerdet født 1802 død 1826

Jon og Marit bodde på Aungjerdet i Lånke Etter at Jon Kristensen døde i 1826 fikk Marit 2 år senere en sønn med Jons far Kristen Larsen Kleivan.

Cl Kristen Jonsen Aungjerdet født 5.mai 1824. Kristen kom til tanta si på Hulaasen for oppfostring.

C2 Jon Kristensen Aungjerdet født 3.februar 1828.

B4        Jens Andersen Venn født 1798 død 29. august 1879 gift med 17.juli 1823 Ingeborg Toresdatter Snustad nedre

født 1796. Han ble 2.gang gift 15,november 1866 med enke Ulrikke Lorentzdatter Volden født 15.september 1822, død 6 desember 1882.

Jens tok over Venn vestre etter far sin. Men da han falt i unåde hos Hr. N.Jenssen som den gang var eier av Mostadmarken, måtte han derfor gå fra gården og kom til Jøsaas lille hvor Ulrikke hadde vært enke siden 2.januar 1862 da hennes første mann Iver Jonsen Jøsaas døde.

Cl Jon født 1822

C2 Mali Jensdatter Venn født 1824 gift med Peder Tomassen Røsttrøen født 1815

C3 Ingeborg Jensdatter Venn født 1827 død 1871 gift med Peder Larssen Klevberg født 1829 død 1931

C4 Anders Jensen Venn født 1830 død 1914 gift med Marit Jonsdatter Moslet født 1837 død 1896. De utvandret til Amerika i 1866

C5 Tore Jensen Venn født 1834 gift med Gurina B. Hommelvig født 1842

C6 Marit Jensdatter Venn født 1837 død 1840

Cl         Mali Iensdatter Venn født 23. desember 1824 gift med Peder Tomassen Røsttrøen født 16.desember 1815

Peder og Mali flyttet til Helgeland.

C2        Ingeborg Iensdatter Venn født 6.sesember 1827 død 8.januar 1871 gift med Peder Larssen Klevberg født 1829

død 1931

De bosatte seg på Elverhøy under vestre Elvran i Lånke.

C3        Anders Jensen Venn født 1830 død 1914 gift med Marit Ionsdatter Moslet født 1837 død 1896. De reiste til

Amerika i 1866

B5        Ion Andersen Venn født 1801 ble gift 1.gang med Beret Hågensdatter løsås store født 1808 død 1843, og gift

med 2.gang Kirsti Ionsdatter Veisetplass født 1816 død 1909

Jon Kom til Jøsås store hvor Beret Hågensdatter hadde blitt enke i 1838.

Cl Marta Jonsdatter Venn født 1843 død 1903 gift med enkemann Mads Rasmussen Roten født 1812

C2 Beret Marta Jonsdatter Venn født 1844. Mistet livet ved vådeskudd i 1855

C3 Anne Jonsdatter Venn født 1846 gift med Ole Andreas Venn vestre født 1841. Han kjøpte Venn vestre i 1896 etter Anders Hansen Vennberg.

C4 Jon Jonsen Venn født 1847 gift med Karen Iversdatter Snustad øvre født 1856. De tok over Jøsaas store etter mor hans.

C5 Petter Jonsen Venn født 1849 gift med Gunhild Andersdatter Vennberg født 1852 død 1894

C6 Anders Jonsen Venn født 1851 gift med Ragnhild Nytrøen fra Selbu født 1853

C7 Johanna Jonsdatter Venn født 1853 gift med Petter Andersen Vennberg født 1849

C8 Beret Marta Jonsdatter Venn født 1855 gift med Olaus Iversen på Moan IX født 1852

C9 Kristine Jonsdatter Venn født 1858 gift med enkemann Jon Olsen Venn født 1861

C10 Johan Jonsen Venn født 1860, utvandret til USA

C11 Beret Jonsdatter Venn født 1862 gift med Henrik Tronsen Snustad nedre født 1862

Cl         Marta Jonsdatter Venn født 1843 død 1903 gift med enkemann Mads Rasmussen Roten født 1812 i Tynset.

Mads hadde første gang vært gift med Anne Tomasdatter Sørnesset som døde i 1864 De bodde i østre Roten i Malvik.

C5        Petter Jonsen Venn født 1849 gift med Gunhild Andersdatter Vennberg født 1852 død 1894

Petter kjøpte Rolstad sammen svogeren Petter Andersen.

C6        Anders Jonsen Venn født 1851 gift med Ragnhild Nytrøen fra Selbu født 1853

Anders forpaktet Verkets-gården.

C7        Johanna Jonsdatter Venn født 1853 gift med Petter Andersen Venn(berg) født 1849

Petter Andersen kjøpte Rolstad sammen med svogeren Petter Jonsen.

Ole j. Venn, Jon Olsen Venn og Kristine j. Venn

C8        Beret Marta Jonsdatter Venn født 1855 gift med Olaus Iversen på Moan IX født 1852.

De bygsla Moan i 1877, men i 1892 sa Olaus opp bygselen og tok over Stubergtrø i Muruvik.

C9        Kristine Jonsdatter Venn født 15.juli 1858 gift med Jon Olsen Venn født 17.juli 1861

Jon og Kristine tok over Venn østre i 1898.

C11       Beret Jonsdatter Venn født 15.juli 1862 gift med Henrik Tronsen Kringhaug født 16.mars 1862

De bygslet Snustad nedre i 1892 og kjøpte gården i 1898.

B6        Randi Andersdatter Venn født 1804 død 1868 gift med Halvor Olsen Rognås født 1801 død 1873

Cl Ole Halvorsen Hulaas født 1827 død 1827

Cl Karen Halvorsdatter Hulaas født 1828 død 1906 gift med Ole Andreas Pedersen Stokbak født 1825

C2 Anders Halvorsen Hulaas født 1831 gift med Beret Hansdatter Vennberg (Rommet)

C3 Anna Marta Halvorsdatter Hulaas født 1834 gift med Nils Lockert, Eide i Vesterålen

C4 Marit Halvorsdatter Hulaas født 1837 gift med Tron Henriksen Langvik født 1832 død 1898. De bygslet Kringhaugen.

C5 Ole Halvorsen Hulaas født 1840 død 1840

C6 Oline Halvorsdatter Hulaas født 1842 gift med Nikolai Johansen Haldbakken født 1837.

C7 Jakob Halvorsen Hulaas født 1845 gift med Ingeborg Toresdatter Oldermilen født 1848

C8 Henrik Halvorsen Hulaas født 1848 gift med Gjertrud Winther

C9 Regine Halvorsdatter Hulaas født 1851 død 1851

C6        Oline Halvorsdatter Hulaas født 1842 død 1873, gift i 1869 med Nikolai Johansen Haldbakken født 1837

Etter at Oline døde kjøpte Nikolai Fossli i 1876 og ble gift med Sigrid Andersdatter Eidem fra Selbu født 1853.

C7        Jakob Halvorsen Hulaas født 1845 gift med Ingeborg Toresdatter Oldermilen født 1848

Jakob bodde på Hulåsen, Øren, Gammelplassen og til sist i Hommelvik hvor han ble formann på sagbruket. Det er fra ham vi har opptegnelser fra livet i Mostadmarka på 1800-tallet.

C8        Henrik Halvorsen Hulaas født 1848 gift med Gjertrud Winther

Henrik ble lærer i Nordland.

B7           Karen Andersdatter Venn født 1806 død 1.februar 1893 gift 5.juli 1839 med Johan Johansen f.1811

Cl Anders Johansen Nygaardsvold født 1839 død 1897 gift med Andrea Svensdatter Ratvollen født 1845

C2 Marta Johansdatter Nygaardsvold født 1842 død 1842

C3 Andreas Johansen Nygaardsvold født 1843

C4 Marta Johansdatter Nygaardsvold født 1846 død 1848

C5 Marta Johansdatter Nygaardsvold født 1848 gift 3.april 1884 med enkemann Johan Magnus Nilsen f.1850 fra Beitstad.

C5           Marta Johansdatter Nygaardsvold født 1848 gift med Johan Magnus Nilsen

Johan Magnus Nilsen var fra Beitstad og hadde første gang vært gift med Ingeborg Anna Larsdatter Holm. Ingeborg døde 27 juni 1878 og 3 april 1884 giftet Johan seg for andre gang med Marta Johansdatter.

B8           Beret Andersdatter Venn født 1808 død 1892 gift med Ole Olsen Rognås født 1806

Cl Inger Olsdatter Rognås født 1825 gift med Jon Estensen Herjuaunet født 1825. De bosatte seg på Lademoen.

C2 Ole Olsen Rognås født 1830 gift med Marta Olsdatter Stavsodden født 1836 død 1877 De kom til Skomaker-rommet på Kindsetmoen.

C3 Anders Olsen Rognås født 1833 gift med Anne Kjerstine Paulsdatter fra Stjørdal født 1831

C4 Anne Marta Olsdatter Rognås født 1836 død 1896 gift med Peder Pedersen Torskjønn født 1835

Den 6.november fikk Beret datteren Marta med Peder Jonsen Fuglem som da oppholdt seg i Gammelplassen. I kirkeboka finner vi at da losjerte Beret på Finplassen og at mannen hennes var bortreist

På Bildet:
Stein Kåre Nybrodal, Liv Hilde Molund, Stig Oddbjørn Aas, Tor Viken, Jon Sneisen, Ruth Schanke, Oddrund Nybrodahl, Gjertrud Knutsen, Bjørg Skanke, Anita Gundersen, Kristine Nevermo