Normann-slekten

Gjengitt fra Årboka 2012 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Normann-slekten

AV ROLF WERNER HALSTADTRØ

Min tipp-tipp-oldefar Ole Olsson Normann var i Malvik kjent som smed ved Mostadmark Jernverk. Hvor han er født er ukjent, men vi vet at Ole Olsson Normann var gift i Jåmtland i Sverige. Navnet til hustruen, og om han hadde barn i Sverige er også ukjent. Vi kjenner til at han kom til Levanger før 1800, og ble samboer med Beret Pedersdatter. Det er også ukjent hvor hun er født.

Etter hvert flytter Ole Olsson og Beret Pedersdatter fra Levanger til Devlehavn i Trondheim, hvor de gifter seg og han arbeider som smed. Etter noen år i Trondheim flytter familien Normann til Mostadmarka, der Ole får arbeid ved Mostadmark Jernverk. De bosetter seg på Halvorsplassen ved Foldsjøen.

Beret Pedersdatter vet vi har ei datter med ungkar Mogens Olsson Svendgaard: Birgitte, uekte, født 1796 i Levanger. I 1801 er Birgitte Mogensdatter pleiedatter hos Peder Eriksen 49 år, som er husmann med jord, og kone Ingeborg Olsdatter 60 år. De bodde på husmannsplassen Nygården, gnr. 35/2-3 under Hoelberg (Holberg) i Skogn. Birgitte Mogensdatter døde i 1821.

Beret Pedersdatter fikk så en sønn med Inderst og smed på Levanger, Ole Olsson Normann, som var gift mann i Jåmtland: Peter Olaus Normann, født i 1800 i Levanger. Dette er oppgitt å være «Pigens 2den leiermaal». Beret Pedersdatter fikk i 1802 nok en sønn, Hermann med «gift mann Ole Olssøn Normann fra Sverige, smed på Levanger». Udlagt Pigens 3die leiermål, hennes 2den med Ole Normann. Hermann ble konfirmert i 1817 i Malvik kirke.

Peter Olaus Normann ble gift i 1825 med Marta Jonasdatter Røstad, født i 1798 i Levanger. Den 3. april 1797 fikk farger Jens Christiansen Røst bygselbrev av Andreas Andersen på et stykke jord av Ulve ved alfarveien mellom Levanger og Røstad for 7 Rdl. årlig.

Farger Jens Christiansen 1764 – 1826 blir gift i 1797 med Margrete Torstensdtr Bjerken 1771 – 1840. Ved folke­tellinga i 1835 er Margrete oppført som kårenke på plassen Ulvesleren. Peter Olaus Normann bor også her ved folke­tellinga i 1835. Han er oppført som farger og bygselmann, men det er usikkert om han var husmann eller betalte leie.

Farger Peter Olaus Normann, 1800 – 1839, og kone Marta JonasdatterRøstad, 1798 – 1861, fikk 6 barn:

1. Jens Peter Normann ble født i 1826 og døde i 1872. Han giftet seg i 1856 med Sara Johannesdatter Munkeby, født i 1822, døde i 1867. Ved folketellinga i 1865 er Jens Peter Normann oppført som farger og bygselmann på Ulvesleren. Det er usikkert om han også var husmann eller betalte leie for plassen. (Vi ser 3 husmenn bosatt langs Leirabekken som oppgir at de er fargere, noe som passer godt. Fargere trenger mye vann).

Jens Peter Normann og Sara Johannesdatter Munkeby fikk 2 barn:

 • a) Beret Marie, født 25. april 1859. Hun døde 4. juli 1876.
 • J) Johan Petter, født 30. september 1860. Han var byggmester i Rbdben i Jåmtland.

2. Beret Marie Petersdatter ble født i 1828,og døde 2. november 1833. Hun ble 5 ‘h år.

3. Johan Oluf Normann født i 1830. Han giftet seg i 1854 med Marta Jensdatter Støp, født i 1833, og døde i 1863. Hun var datter av Jens P. Støp og kone Ane Marta Olsdatter. Johan Oluf og Marta Jensdatter fikk 3 barn:

 • a) Wilhelmine Fredrikke,født i 1855. Hun døde i 1865
 • b) Ida Pauline Normann ble født i 1857. I 1865 er hun fosterdatter hos øl- og Vinhandler Eliseus Wold, 26 år, og hustru Sara Knudsdatter 33 år, i Kirkegaten 43a i Levanger.
 • c) Ole Martin,født i 1862. Han døde i 1864.

I 1865 er skomaker Johan Normann enkemann og losjeren­de på gården Geburstad 37 b i Levanger Landsogn. Han var også en tid skomaker i Trondheim.

I Levanger, som på den tid ennu hørte under Trondhjems privilegieområde, var det ikke laug og derfor heller ikke noen håndverksmester som kunne føre en lærling frem til godkjent svenn. Skulle nemlig en håndverkssvenn oppnå å få arbeide på et sted hvor laug var opprettet, måtte han ha fullført sin læretid hos en laugsmester. Det var derfor gan­ske alminnelig at ungdommer i Levanger som ville utdanne seg som håndverkere, søkte seg i lære hos en slik mester andre steder. Laugsvesenet ble opphevet ved lov av 14. april 1866. Ved den tid var det allerede stiftet en håndver­kerforening her i Levanger, men denne hadde ikke noe med laugsvesenet å gjøre. Så det er vel i Trondheim Johan Oluf Normann gikk i lære som skomaker?

4. Martin Petersen Normann ble født i 1833, og døde i 1910. Han giftet seg 15. november 1862 med Guruanna (Guru Anna) Johnsdatter 32 år. Hun døde også i 1910. De fikk 6 barn:

 • a) Peter Olaus,født i 1863. Han døde i 1866.
 • b) Marta, født i 1864. Jordmor.
 • c) Peder Odin, født i 1867
 • d) Johanne Marie, født i 1870, syerske. I senere tid hadde hun en liten forretning med garn og tøyer på Stjørdalshalsen, og var gårdeier der. Hun eide også HEIM, br.nr. 70 på Brusvebakken i Levanger. Det var kanskje der de bodde i 1900. Det ble så at Johanne Marie Normann gav bort Heim til Frol kommune i 1957. Hun var ugift.
 • e) Bertin Marius,født 4.april 1872. Han emigrerte til USA og bosatte seg i staten Wisconsin. Han er registert med billett til USA på samme skip, MS Tasso, både i 1893 og 1906. Første gang var han ugift og oppgitt ankomststed var La Crosse i Wisconsin, andre gang Tomahawk i Wisconsin. Da er han registrert som gift snekker.
 • f) Johan Edvard født i 1875, døde i1877.

I 1865 er kontorist Martin Normann og Guru Anna Johnsdatter med barna losjerende på gården Brosvehyllan i Levanger Landsogn. Huseier er snekker Erik Bertels.34 år og kone Nekoline Johannesdatter 38 år. Martin Normann er senere regnskapsfører i Levanger og Skogn Sparebank.

5. Bernt Martinus Normann, født i 1836 i Frol (Ulvesleren). I 1865 er han ugift skredder og losjerende i Bakkegaden 14 i Levanger. Han ble gift i 1874 i Levanger med Anne Birgithe Storstad. Hun var født i 1847 i Verdal. De fikk 3 barn:

 • Sigurd Marius, født i 1875
 • Peter Olaus,født i 1877
 • Birgitte Amalie, født i 1881. Hun ble gift i 1910 i

Levanger med Lensmann Ole Eide fra Leksvik. Han var født 10. februar 1879 i Levanger. Birgitte Amalie og Ole fikk en sønn: Odd Brynjulf, født i 1911. Skreddermester Bernt Martinus Normann døde i 1922 i Leksvik. Han bodde i Leksvik. Lensmannshustru Birgitte Amalie Eide, født Normann døde i 1931 på St. Elisabeths Hospital i Trondheim av blodforgiftning Lensmannsbetjent Odd Brynjulf Eide, født 1911, ble gift i Leksvik i 1938 med Sykepleierske Bjørnhild Bjørnstad-Strinda, født 10. desem­ber 1911 i Oslo. Datter av Disponent Jørgen Bjørnstad.

6. Peter Olaus Normann ble født i slutten av april i 1839. Han døde i borgerkrigen i USA.

To gamle Levangerborgere.
Skreddermester Bernt Normann t.v sammen med bakermester P.G. Strømsøe.

Farger Peter Olaus Normann døde 13. mai 1839. Dermed døde Levangers eneste farger.

For å avhjelpe den mangel som derved oppsto, og for om mulig å friste en annen farger til å nedsette seg her, lot man følgende annonse innrykke i Adresseavisen, da det i Levanger ennå ikke var noen avis:

«Vor snilde Farger Normann der boede i Nærheden af Levanger, er ved døden afgaaen. Han hadde bestandigt fuldop at bestille, og ville ved at have haandhævet bedre Orden have været en velstaaende Mand. Det er altsaa Udsigter for en ædruelig Farver at kunde ernære sig paa Levanger; men kommer han ganske tomhændet eller fattig, vil han vanskelig erhverve sig Tiltroe».

Hermann Olsen Normann (født 1802) ble gift i

1827 i Malvik med enke Beret Olsdatter Sæter 36 år

(Verkensplassen Sæter,gnr.69/5). De fikk 5 barn:

 1. Ole Hermansen, født i 1827 på Sæter ved Verket. Han døde av et fall 4. desember 1862. Han ble gift i 1855 med Beret Sivertsdatter øydal, født i 1811, og døde i 1866. Hun var datter av klokker Sivert Olsen øydal og Ane Jonsdatter. Ole og Beret fikk datteren Anne Bergithe Brandsletten, født i 1856.
 2. Johan Hermansen ble født 26. september 1829 -Sæter ved Verket. Han døde 19. mars 1830.
 3. Bernt Hermansen ble født 30. januar 1831 Sæter, og døde 10. desember 1882. Ble gift 14. september 1857 i Selbu med Karen Hansdatter Varmdal, født 16. januar 1831 i Selbu. Hun døde 18. februar 1916.

De fikk 6 barn:

 1. Bereth Berntsdatter, født 5. oktober 1857 i Selbu, og giftet seg 1. oktober 1880 i Malvik med Sivert Olsen Haarstad, født 26. juni 1855 i Selbu.
 2. Gurine Berntsdatter, født 18. juli 1861 – Sæter. Gurine Berntsdatter Sveian ble gift 9. september 1888 i Malvik med Gårdsdreng Johan Bernt Eliasen Nervik, født 3. mars 1865 i Mosvik. Sønn av Elias Johnsen og hustru Ingeborg Anna Olsdatter Bosted: Nervik.
 3. Henrik Berntsen ble født 15. august 1864 på Sæther ved verket.
 4. Haagen Berntsen ble født 26. september 1867 på Sveian. Giftet seg med Anna Petrine Petersdatter, født 25. juli 1870 i Mosvik. Hun døde 27. mai 1927. Datter av Hsm.Peter Arntsen og Pauline Pedersdatter Ulvenget. Bosted: Vinjeplassen.
 5. Sivert Berntsen, født 22. august 1870 – Sveian. Han reiste 15. april 1891 fra Trondheim med skipet Bravo til New York. Bill. bet. i Amerika.
 6. Iver Berntsen, født 19. oktober 1873. Han giftet seg med Thea Kristine Nilsen, født 1. januar 1878 i Lånke. Hun døde 10. august 1921.

d) Sven Hermansen ble født i 1832 og døde i 1860. Han giftet seg i 1857 med Marit Christoffersdatter uekte født i 1835. (Datter av Kristoffer Olsen Skansen og pike Marta Olsdatter i Sanden).

De fikk 2 barn:

 1. Beret Svensdatter, født i 1858. Hun giftet seg i 1900 med enkemann Rasmus Madsen Roten, født i 1850. Han døde i 1920.
 2. Mathea Svensdatter, født i 1860, død samme år

e) Dødfødt pikebarn i 1834.

Beret Olsdatter døde i 1847. Hermann Olsen (som nå kalte seg Sæter) ble så gift for andre gang i 1851 i Malvik med Ragnhild Jonsdatter, født i 1822 i Selbu. Hun døde i 1870.

De fikk 3 barn:

 1. Johan Hermansen Sæther, født i 1853. Emigrerte fra Trondheim 24. april 1872, også han med skipet Tasso. Oppgitt reisemål var Monro Wisconsin USA. Billettprisen var: Spd/kr. 45 øre 72.
 2. Oluf Hermansen Sæther,født i 1860. Han var tjeneste­gutt på Halvorsplassen i 1875 hos Ole Olsen Normann, født 1809 og hustru Ane Halvorsdatter, født 1806 i Lånke. I emigrasjonsregistert for Trondheim finner vi: «Oluf Sæther, ugift arbeidsmand 22 år. Bustad: Strinden. Reiste fra Trondheim 19. april 1882 med Dampskipet Tasso. Reisemål: Duluth Minnesota. Frakt: Spd/kr. 121 øre 50».
 3. Bergithe Hermannsdatter ble født i 1862. I 1875 er hun fosterbarn på øren, gnr. 97 hos husmann med jord, sagmes­ter på Jensens sagbruk Jakob Halvorsen (Hulaas), og kone Ingeborg Toresdatter. Underholdes av huseier N. Jenssen.

Enkemann Fosterfader Hermann Olsen, født 1802 i Levanger, bosted Sæter i 1875, blir underholdt av husfade­ren Martin Justsen.

Enkemann Inderst Hermann Olsen Sæter, bosted Værketsgaarden, født 1802 i Levanger døde 26. juli 1884.

En gang mellom 1802 og 1805 flyttet Ole Olsson Normann og Beret Pedersdatter med sønnen Hermann fra Levanger til Devlehavn på Lade i Trondheim. I Devlehavn var det fabrikk(er) og smie. Det var nok i smien Ole Normann hadde sin arbeidsplass. Smed Ole Olsson Normann i Devlehavn ble gift (for andre gang) 5.juli 1805 i Lade Kirke med Beret Pedersdatter (Det står et ord foran smed som er noe utydelig, men det kan være Enchm – altså Enkemann)? Smed Ole Olsson Normann ble ikke lenge i Devlehavn. Han tok med seg familien og flyttet til Halvorsplassen (Eidem) i Mostadmark, og begynte som smed ved Mostadmark Jernverk.

I ekteskapet fikk Ole og Beret 2 barn i tillegg til de to de hadde sammen fra før:

 1. Karen Anna Olsdatter Normann født i Devlehavn under Lysholmsminde, i 1805 og gift i 1844 med Kristoffer Skandsen, født i 1808 i Malvik. De bygsla Storsandbogen, også kalt Sandbogen.
 2. Andreas Olsen Normann ble født på Halvorsplassen i 1807 Foreldre: Klink-Smed ved Mostadmarkens Værk Ole Normann fra Sverige og kone Beret Pedersdatter. Faddere oppført for Andreas var: Kirsti Jonsdatter Bakken, Ana Gretha Lund, Marit Sivertsdatter, Lars Ulrick Lund, Samuel Ingebrigt Wennen, og Samuel Lars… (uleselig).
  Andreas Olsen Normann var godskj ører på Vestre Ranheim gård.
  Ugift arbeider Andreas Olsen Normann, født 1807 i Mostadmark døde i 1881. Han er gravlagt på Lade kirkegård. Det er i kirkeboken opplyst følgende:

Bosted: Ranheim. Dødsårsak: Alderdom.
Andreas Olsen Normann hadde 2 sønner:

 1. Ole Andreasen Normann, født i 1831 på Vollumtrø under Vullum, uekte. (Finner han ikke som døpt, så morens navn er ukjent). Han giftet seg i 1857 med Ingeborg Olsdatter Trønnes, født i 1832 som uekte barn på Røros. Ole Andreasen Normann døde i 1882.
 2. Bjørn Andreas, uekte,født i 1838. Foreldre: Andreas Olsen Normann i Ranum (Ranheim), og Karen Balosdatter Lien i Modahl. Karen Balosdatter Høybyen, var født i 1808 og døde i 1874 . Hun ble i 1847 gift med Erik Haagensen Sandmark, død i 1881.

Smed Ole Olsson Normann ble gift for 3. gang 30. septem­ber 1808 med Guru Bersvendsdatter Viken (Viken nedre), født i 1779 og død i 1850.

De fikk 3 barn:

1. Ole Olsen Normann, født i 1809 Han var husmann med jord og smed ved Mostadmark Jernverk, og neste bruker på Halvorsplassen. Han døde i 1879. Han ble Gift i 1837 i Malvik med Anne Margrete Halvorsdatter født 1806 i Lånke.

De fikk 5 barn:

 • A) Anna Olina Olsdatter født i 1838. Hun ble gift i 1883 med enkemann Martin Justsen Sæther, født i 1833 og døde i 1904 på Kvitberget under Skjenstad.
  Husmann Just Iversen Ringved, 40 år og kone Anne 37 år med barna Gunnerius 9 år og Martin 6 år meldte utflytting fra Ringvedgrinden på Lade 14. desember 1839 til heimgår­den Varmdal i Selbu. Meldte innflytting til Selbu samme dato. Ungkar Martin Justsen Warmdal, 27 år, ble gift 26. juli 1861 i Selbu med Anne Tronsdatter Langviken, 34 år. Hun døde på barselseng 22. mai 1882. (Ringve gård ble skrevet Ringved på den tiden)
  B) Halvor Olsen Normann i 1841. Han utvandret til USA, og er registrert som reisende fra Trondheim 29. april 1869 med skipet Norway. Reisemål: Chicago. Billetpris: Spd/kr. 40 øre 14. I 1882 var Halvor Olsen heime en tur, for i emigrasjonsregistret for Trondheim er han oppført som utreisende til USA igjen. Denne gang sammen med broder Andreas Normann, 33 år og moder Anne Normann 76 år.
 • C) Gurine Olsdatter Normann født i 1843 og død i 1897. Hun ble gift i 1862 med Peder Andersen Stugguberget, født i 1832. De bygsla plassen Sjøvold i Muruvik.
 • D) Ole Olsen Normann født i 1845. Han utvandra til Amerika i 1866.
 • E) Peter Andreas Normann,født i 1849. Han utvandra til Amerika 26. april 1882 sammen med sin mor og broren Halvor.

2. Ingeborg Olsdatter Normann, født i 1811, døde i 1896. Hun giftet seg i 1838 med Torsten Andersen Malvik (Malvik lille), født i 1815 ,død i 1897. De tok over Malvikplass eller Malvik søndre på 1840-tallet. De er olde­foreldre til min mor, Astrid Ellisif Halstadtrø, født Malvik.
Beret Martha Olsdatter Normann i 1816. Hun fikk en sønn med ungkar John Olsen Kjønnås; Ole Johnsen, uekte, født i 1847 i Malvik, konfirmert i 1862 i Selbu.
Beret Martha Olsdatter Normann flyttet høsten 1854 med sin sønn til Varmdal i Selbu.

3. Anne Bersvendsdatter Varmdal gift med Just Iversen Varmdal døde i 1854. Enkemann Just Iversen Varmdal, 56 år giftet seg for andre gang i 1854 med Beret Martha Olsdatter Normann. De fikk 1 barn:Ane Gurina Justdatter, født i 1855.

Husmd. Just Iversen Varmdal døde 4. mai 1874, 78 år. I folketellinga i 1875 for Selbu finner vi for plassen Varmdal• «Enke Beret Martha Olsdatter Varmdal sitter på plassen med jord i Kaar av Stiftelsen. På plassen er det 3 kyr, 12 sauer og 1 svin. Sønnen Ole, Inderst, gift, hjelper moren. Han er gift med Ane Iversdatterfødt 1843 i Selbu.

Datteren til Just Iversen Varmdal og Beret Martha: Ane Gurina Justdatter, født 1855 i Selbu hjelper moren. Haldo Pedersen Oxdahl, født 1862 i Selbu er gjeter og gårdsgutt».

Enke Beret Martha Olsdatter, født 1816 i Mostamark døde 10. desember 1885.

Enkemann smed Ole Olsson Normann, født i Sverige, døde 8. juni 1833, 68 år gammel, og det er i kirkeboka anført: «Gigt-smerter».

Kilder:

Digitale kirkebøker på www.arkivverket.no
Levangerboka-Levanger by’s historie. Reidar Strømsøe. Trykt i Verdal Boktrykkeri 1967.
Skogn Historie VIII Husmannsplasser i Levanger og Frol. Levangerboka.Reidar Strømsøe.Skogn Historie,bind V.