Årbok 2017

Midsand-Midtsandan-hva er navnet?, Hengebjørka på Midsand gård, Huspostillen på Knotten, Fagerli Hotell, Bolette Hansdatter Fjølstadtrø, Grendabekken, Utfart fra Hommelvik, Faner i Malvik del 1, Dialektord og uttrykk fra ytre Malvik(saksvik) de 2, Thoresen Bakeri, Faner i Malvik del 2, Finnheim, Edvin»Dutte» Strøm, Gjertrud Knutsen, Solsvarte smårollinger og fortvilte mødre, Hommelvik Skytterlag, Mildrid Kristine Kvegjerdet, Min barndom og oppvekst på Korntrøberget

Årbok 2015

Litt om travsportens historie i Malvik, Internering av «Berlin», Setervollene i Malvik Del 3. Husfruen på Bjørnstad 1909-1983. En æra er over i Forbordsgrena, Bruk av dialekt, Lyrikeren Jørgi, Hva skjedde med Sina og Betsy Oveide, Noen Erindringer- Om gode naboer, Lina Røsten, Hanna Høyby ,Lina og Sivert Høyby, Lina Røsten til minne, Bakgrunn for navnet Malvik, Historier om Malvik Kirkestue, Min bestefar Edvard Muruvik

Årbok 2013

Carl Halch, Fortsettelsesskolen/Framhaldsskolen i Malvik, Malvik kommunale Realskole, Kvinnestemmeretten 100 år, Kvinner til kamp, Leistadmoen Kvinneforening for sykepleien, To enkle tekster om forsvunne stoppesteder, Seterdrift i Malvik, Jordfres fra Solheim Gartneri, Brev fra Johan Nygårdsvold til Per Bolstad 1918-1922, Torleif Herne, en fargerik Midtsandbygg, Personer med særpreg i Vika, Sedevart Tulluan 1976-1960. Torbedring av trekullproduksjon ved Mostadmark Jernverk i 1780- årene, To læregutter i Hommelvik, Friidrettspionerer

Årbok 2011

Hommelvik Juniorkorps, Skoler i Malvik. Hain «G»- Gustav Granaas, Fjølstadåsen husmannsplass, Husmannsplasser på gården Stokdal, Minner om barndom og oppvekst på Bottan, Kvikkleireraset i Muruvik 1962, Glimt fra Bostad Meieri historie, Uoffisielle historier om myter om Adolf Øyen på Midtsand, Mors historie del 2, Bruket

Årbok 2008

Mer om far og mor til Sverre Saugen, 1983- et minneverdig år for fotballen i Vika, Et sagn fra Volla i Mostadmarka, Herredhuset 50 år, Svar på skattekrav mot Mostadmark Jernverk i 1823, Feskarslaget i Hommelvik, Om såmmår’n, Den mystiske kista fra Holland, Malviks siste iskjører. Veggmalerier i gravkapllet til Mlvik Kirke, Et slitets barne- og ungdomstid, Midtsand Maskinring, Vitneforklaring fra 1920, Grindgutt, Reise ved veiens ende, Aktiviteter i Malvik under tyskernes terrorregime, En tragisk dødsulykke, På sagbruket ved Verket

Hommelvik

Administrasjonssenter for Malvik kommune som er 171 kvadratkilometer og har 12320 innbyggere (2007). Hommelvik ligger ca 25 km […]

Årbok 2002

Historielagene presenterer seg, I Jula, Saltvrgin, Auntrøa, en husmannsplass, Muntre historier om Ola Moe, Gruver og Skjerp ved Svetjønna, Tyskerne kommer til Malvik, Tømmerfløting i Homla, Historie om gjerder i Malvik, Frelsesarmen i Hommelvik, Hommelvik og Mostadmark Jordegods, På skoletur, Malvik Sykepleieforening, Gamle Malvig Stav, Reidar Malvik forteller, Haset søndre og husmannsplassen Hasetgjerdet