Hommelvik

Administrasjonssenter for Malvik kommune som er 171 kvadratkilometer og har 12320 innbyggere (2007). Hommelvik ligger ca 25 km øst for Trondheim. Det som i dag er et tettsted med mange tusen innbyggere er opp gjennom historien nevnt flere ganger i forskjellige sammenhenger. Vi finner det bla. på et kart fra «Geographisch Handbuch, Coln am Rein» fra 1600 nevnt som Imblewick.

Imulvik

Denne skrivemåten kan ha sammenheng med at hollandske skip henta trelast her. Det eldste navnet som forbindes med Hommelvik er Imulvik som er skriftfestet så tidlig som ca. år 1200. I vikingetida og enda lenger tilbake var det sannsynligvis sagt bare Imull (Imulr). Det betyr lukt, tev, eim, dunst, damp. Så vik er blitt føyd til for å tydeliggjøre navnet til Imulvik. Senere, etter 1557, ble navnet alltid skrevet med en H til Humle- Homil-, Hommelvik. Det var vanlig at ord som begynte med en vokal fikk en H som åpningslyd.Om Hommelvik betyr lukt av tang og tare eller eim av frost utover fjorden kan vi vel fundere over.

Kilde: artikkel av Nils Helland

Etter 1850-åra har Hommelvik en rekke kjennetegn på bylignende strøk. Hommelvik lå strategisk til i skjæringspunktet mellom hovedvei, bygdevei, skysstasjon, jernbane og sjøtrafikk. I tillegg til den industrien som allerede var, ble det i 1880-åra etablert en omfattende trelastindustri i Hommelvik. Trelastindustrien bidro sterkt til å gjøre stedet til et av de ledende arbeider- og industristed i landsdelen

— eget herred i 1891.

Da Malvik ble eget herred i 1891 fikk Hommelvik også karakter av å være et administrativt sentrum. Da herredet fikk egen lensmann, eget tinglag og eget forliksvesen i 1893 ble dette forsterka. Det er naturlig at Hommelvik også ble et sentrum for organisasjonsvirksomhet og annet sosial liv i bygda. Næringsgrunnlaget i Hommelvik i dag er helt endret, men fortsatt er Hommelvik et tettsted med stor tilflytning. Vi har bevart de rike tradisjonene innen kultur- og organisasjonsliv, og det finnes fortsatt mange ildsjeler, noe som er en forutsetning for at kulturlivet fortsatt skal blomstre.