Årboklanseringer

2021 og 2022

Årboklansering 2021

Den 22. utgaven av Årboka fra historielagene i Malvik ble presentert for publikum på et møte i Hommelvik Bibliotek mandag 29. nov. 2021. Sjøl om det var kaldt, og sikkert kollisjon med andre førjulsarrangementer møtte det opp ca. 35 personer.

— tegnet jordmor Emma Sletaune på sykkel

En redaksjonskomite, sammensatt av to representanter fra hvert av de tre historielagene, har i løpet av året samlet og redigert stoff, som i 2021 resulterte i ei fyldig bok på 166 sider. Formatet er likt med alle foregående utgaver, og på forsiden har Magnar Fossbakken (som for øvrig har tegnet forsidebildet på alle de 22 årbøkene) tegnet jordmor Emma Sletaune på sykkel, -på vei til en vordende mor og en framtidig malvikbygg. Tegninga er illustrasjon til en portrett-artikkel om jordmora som er å finne inne i boka. Etter en kortfattet velkomst og innledning ved Olav Fossen, ble innholdet i boka ble gjennomgått av de to redaktørene, Joralf Halgunset og Odd Bjørkli.

Hver artikkel ble kommentert, og dersom forfattere til artiklene var tilstede, fikk de sjøl kommentere det de hadde skrevet. Det frammøtte publikum, fikk med seg flere fargerike skildringer, – som ble positive tillegg til det trykte stoffet som finnes i boka. Solveig Skjetne kommenterte en artikkel om Hommelvik Sykepleierforening (Fjærdaman), som over en periode på 67 år samlet inn til sammen 1,5 mill. kroner  ble gitt som velferdsmidler til Malvik Sykehjem. De produserte og solgte fastelavensris. Solveig avsluttet med å donere en tidstypisk klesdrakt fra perioden da «Fjærdaman» startet opp, på slutten av 1940-tallet, til museet på Jakobsli. 

— året 16 artikler

Årboka inneholder dette året 16 artikler, og ikke mindre enn 7 av disse handler om sterke kvinneskikkelser fra Malvik. Dessuten har 45 bedrifter fra lokalt næringsliv i kommunen betalt for en annonse i boka. Også i denne utgaven av årboka hadde man fått med stoff fra  alle grendene i kommunen, og man kunne merke seg at den samme geografiske spredningen, også gjaldt de som var møtt opp for å få med seg denne årboklanseringa. Det var Historielaget Hommelviks Venner som hadde ansvaret for arrangementet, og de vartet opp med kaffe, smultringer og pepperkaker til publikum. Under møtet ble det utdelt medlemskaps-eksemplarer av årboka, og det var også mulighet til å kjøpe både bøker og kalendere under møtet. Flere benyttet seg av den anledningen.  Årbokkomiteen retter også en takk til Hommelvik Bibliotek, som velvillig stilte egnet lokale til disposisjon

Forsiden er tegnet som i alle år tegnet av Magnar Fossbakken.
Her vises jordmor Emma Sletaune på sine mange hasteoppdrag.
Odd Bjørkli leser fra boka
Leder av Historielaget Hommelviks Venner ønsket velkommen.
Årbokkomiteen retter også en stor takk til Hommelvik Biblotek, som velvillig stilte egnet lokale til disposisjon
Stort oppmøte
Odd Bjørkli fra Mostadmark Jernverk
Solveig Sjetne forteller om fjærforeningens arbeid.
Stort oppmøte
Kristin Haugan og Solveig Sjetne prøver antrekket

Årboklansering 2022

Historielagene i Malvik, Malvikhistorielag, Historielaget Hommelviks venner og Historiellaget Jernverkets Venner lanserte årets årbok i Hommelvik Bibliotek 21. november 2022.

I år var det Jernverkets Venner som sto for arrangemanget med redaktør Odd Bjørkli og Ester Sandtrø som orienterte om bokas innhold. På forsiden er det en illustrasjon av mostingen Jørgen Wenn som i tråd med tidligere utgaver tegnet av Magnar Fossbakken.

Boka inneholder flere biografier og annet historisk stoff, spesielt nevner Odd «En nøysom kar fra innerst i Vennagrenda«. Historielaget Hommelviks Venner ved fotogruppa har bidratt med en bildemontasje.
Ester Sandtrø har startet en serie med gårdene og folk på «Leirhaugen» i Forbordsgrenda. Denne vil gå over flere utgaver i fremtiden. Mange av historiene er aldri skrevet ned og fortalt, dette er hovedoppgaven med historielagene å sørge for at små og store historier ikke blir glemt.
Forfatterne hadde gode supplerende tilføyninger.

Odd takket Joralf Halgunset for lang og tro tjeneste som redaktør.

Boka er tilgjengelig bare send oss en kontakt. Pris kr 150.-

Her er noen bilder fra kvelden

Fremmøtte
Bibloteket ved Hommelvik ungdomsskole
Odd Bjørkli og Ester Sandtrø presenterte boken