15 Intervju

Dette innlegget er en gjengivelse av intervjuer som ble gjort av 7. klasse elever ved Hommelvik skole i 1957-58. Innlegget er ikke redigert og skrevet inn som det stod i heftet. Det...

HOMLA

Konvertert fra hefte til Journalistklubben. Tar forbehold om noen konverteringsfeil og formatfeil. Tilpasset for web visning av Kåre S. Mars 1960 HOMLA Utgitt av Journalistklubben ved Hommelvik skole ved Johan Nygaardsvold, Harald...