Om personer med særpreg i Vika

Gjengitt fra Årboka 2013 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Om personer med særpreg i Vika

AV OLAF EVENSHAUG

Iver Snustad

Han va født og oppvoksi i Snustad’n oppi Mostadmarka, og fløtta ned te Hommelvika førri første verdenskrig. Oppi Mostadmarka va det itj stort anna å ta sæ te for ein ungdom enn tømmerkjøring om vinter’n, og vår- og slåttonn om sommår’n. Og knapt nok det. Som han Martin Thorskjønn sa da han vart spurt om han villa ha tømmerhøgging: «Du får verkele oinnskyld mæ, Saksvik, æ har itj råa te det i år». Kleint va det med avlinga om såmmår,n og i den skrinne jorda, så de ungdomman det va to ti fløtta ut tu bygda. Mang dro te Amerika og anna utland. De dårlige ærnerings­forholda gjor at det va alder ein roinnlætt Mosting å sjå. Dæm va tynn, beinåt og snørråt.

— my innavl, vart det sagt

Ein annan årsak te det va at det va for my innavl, vart det sagt. Det va my tæring og anna sykdom attåt. Så det va lite nytt blod som kom te bygda. Det va bra med arbeid nerri Vika den tia, med stor skipsfart og kjøring på Meraker brug, og ut på «Millertomta», der engelskmannen Miller sørget for at mæsteparten av trelasten vart skipa te England. Her fekk han Iver jobb, på kaia og tomta ætte som det træft sæ. Han gifta sæ og fekk hus oppi Brattalia. Brattalia va et lite småbruk som han og a Brynhild dreiv attåt. Litt jord måtte de fleste ha om de skoill hangle gjennom. Og slik gikk det da nå’n år med’n Iver og a Brynhild oppi Brattalia. Men han Iver fann ut at det derre itj passa for han. Han meint at’n ha knuvla nok med jorda, han villa begynn for sæ sjøl.

— skrapa sammen en to-tre hoinner krona

To brør fra Selbu – n’Per og’n Ole Balstad, ha så smått begynt å kjør lastebil mellom Selbustranda og Hommelvik, og det såg ut som dæm klart sæ med det. Derfor bestæmt’n Iver sæ for å begynn i den bissnisen. Han fekk skrapa sammen en to-tre hoinner krona og fekk tak i et skabberak av en lastebil. Nåkkå fast kjøring va det itj å snakk om den tia. Det va bære tilfeldig kjøring åt all som begynt med lastebil, på bygda i hvert fall. Overgangen fra trillbår og trækkvogn te lastebil gikk heller itj så fort. Det va belliar å kjør heim ein sækk sagmodd og ein sækk mjøl med’n Anton eller’n Jo, eller det va å lei’n Iver med bil.

— gå lang tid før den tia kom

Men ha’n Iver skrapa da te en del ainna kjøring. Småstein, sann og material te bygging og favnved åt dæm som ha rå te det. Tømmerkjøring med bil va itj begynt enno. Det kom sea, og da vart det fast kjøring med både ein og to ansatte sjåføra. Men det skoill gå lang tid før den tia kom. Ætte at’n Iver begynt med lastebilkjøring vart Brattalia for langt uti periferien. Så ætte ei tid fløtta dem borti Fevåghuset som det da kaltes. Det lå i begynnelsen tå Gammel-løfta. Der etablert’n sæ, kjøpt omsider huset og vart boan der ræsten tå livet. Brynhild Hansdatter Søter døde i 1920 og Iver ble i 1928 med Marie Skandsen.

— ha’n med sæ lappgreier

Te å begynn med va det bære tilfeldig kjøring som sagt, og han sleit hardt for å få endan te å møtes. Bilan hass va næsten aller i stand. Bilreparatøra fanns itj her i bygda, så reparesjonan mått’n foreta sjøl. Og det koinn ein og kvar sjå som kika inni og utapå bilan. Det va som han Jo Dala sa;

«Det såg mæsta ut som ein rævgård inni motorhuset – med stræng og hersjetråd overalt».

Iver Snustad hadde ikke problemer med å få med seg lasten

Motor’n stoppa rætt som det va, og helst da’n va langt oinna, eller så va det punktering. Punktering hørt med te dagens orden eller uorden det. Derfor ha’n med sæ lappgreier og et spætt te å bryt tå dækk med.

— under det luftløse hjulet

Det hørt med te kjøringa det å lapp slangan en to-tre gong for da’n. Ja det hendt at høle i slangen va så stort at det va umulig å bøt det. Men hain Iver sto itj fast for det. Va det om sommår’n stappa’n ti lauv og bar og lærva og kjørt heim sånn. Om vinter’n koinn det vårrå verre. Det va om vinter’n hamn punktert oppi Millandet ved Foldsjøen. Itj hadd’n lærva og itj fanes det lauv Men hamn Iver vest råd sjø. Ein spa var fast inventar til bilen om vinter’n. Å bli settan fast i djupsnø’n mått aill ræk’n med. Det va lite med snøploga som gjekk den gongen. Han Iver montert spa’n under det luftløse hjulet, og kjørt heim slik.

— heimavla tobakken som va i skuddet

Under krigen va det den berømte eller rættar den berykta heimavla tobakken som va i skuddet. Kvar og ein skryta det bæst dem koinn tå den dæm ha avla sjøl. Ka skoill dæm ellers gjørrå? Han Iver sætt ned noen planta hamn og, som all de ainner som røyka, Han sætt dem ned på ein flækk nerri Gammelløfta, og meir gjor’n itj med dæm. Langt ut på sommår,n va’n borti å kika på plantan sammen med kjæ­ringa og ein del ainna kara. Det dæm fekk sjå va nån små inntørka stjælka som sto igjen.

«Nei, det e vel itj å vent, sa karan, dæm må både vannes, fraues og stelles med ska det bli tobakk». Da kika’n Iver på kjælinga og sa «Der hørre du kjæling, du ha itj gjort nå tå det der du».

Ætte at’n Iver ha kjørt ein tå lastebilan sin heilt neåt, og det itj fantes bøtnings-von ti’n mer, mått,n sjå te å skaff sæ ei ainna bil. Kontanta te bil fantes itj i kassen. Nei, han hadd itj eingong pæng te billett te byn. Men hair Iver ga itj opp for det. Ned på stasjon sto det ein del kara og spøtta, som dæm bestandig gjor. Iver gekk bort åt ein tå dæm som hainn vest hadd nån øra på sæ og sa:«Lån mæ 75 øre, æ ska te byn å kjøp mæ bil». Han fekk lån 75 øre som billætten kosta, reist te byn, og kom kjøran heim med ei gammel lastebil. Han fekk a med sæ fordi hair sa hair ha fast kjøring, og at hain øyeblikkelig skoill begynn å betal avdrag ætti første oppgjør. Hain ba dæm ring dit hair ha fast kjøring Omtrent slik sleit’n Iver Snustad sæ gjænnom heile si tid som lastebileier, heilt te hælsa begynt å svikta. Iver døde i 1956, 67 år gammel.

Ola Vaagan

Han Ola Vaagan kom hit te bygda omkring 1920. Det for­tælles at’n ha sjett sæ ut Karlslyst-gård’n når’n ha reist forbi med toget, og da ha’n sagt at den der gård’n ska bli min. Og det varen. Han kom fra ein fin og velstelt liten gård på Skatval, som han sælt for 30.000 krona, og la dem ti Karlslyst da han overtok den. Og gården kjøpt’n tå davæ­rende eier Christian Saksvik. I kontrakten sto det at Ola Vaagan ikke fikk røre skogen før 10 år var gått, foruten ved og reparasjona til eget bruk. Det lætt sæ itj skjul at’n Ola vaks en del med at’n vart storbonde. Han villa vårrå «kar».

— Han va der øyeblikke­lig

Det var rætt som det va at’n tok sluffa og ein tå hestan, kledd sæ i skinnpels og kjørt en tur oppi Høyby’n åt’n Krestjan og ho Hanna som bodd alein i utkanten tå den store eiendommen hans. Han passa på som en smed om det va nån som trødd utom veian på eiendommen, eller trampa beinveia. Da va det som han spratt opp tu ei æsk. Han va der øyeblikke­lig. Og da skreik’n og fækta og gestikulert og ropt at «hell dokk ætte vægen, æ vil itj ha nå tå denne!». En liten episode som fortæle en del om kor påpasselig han va; Det va oppgått en sti over eiendommen hass Ola innpå Sannan. Det va om vinter’n for det mæste dem tok beinveien dæm som bodd inni Korntrøberget. Han Haagen Byberg va ein tå dæm. Han kom ein gång fra doktor’n.

Ha virri å sykmeldt sæ da han møtt’n Ola på sti’n. «Ha du tænkt å ga son læng du no da, he» sei’n Ola. «Nei æ veit itj sekkert æ, sei’n Haagen, men det bli vesst minst 14 dåggå som æ forstår». «Det bli itj nå 14 dåggå det henn nei, du får hell dæ ætti væga».

Heile den tia han Ola dreiv gård’n med de tre sønnen, datra og kjæringa, arbeid dæm all som maur. Ja, en kan vel si at dæm dreiv gården fram te et mønsterbruk. Men det hjalp lite det når kontrakten forbød dæm å selg en tømmerstokk. Det gikk da heller itj længer enn ni år, da vart det itjnå igjæn te avdraga. Og da kom selgar’n og tok igjæn den oppdrivi gård’n. En episode som fortæl mer enn anna om kor fortvilt dæm va, da sannheita gikk opp for dæm. Ein kveld tok han Ola me sæ geværet og gikk ut. «Æ går å skjøt mæ» sa’n. Kjælinga hass vart livandes redd som rimelig va. Og hu sa da åt ein tå gutongan, «Du må gå ætti’n far, han sa at’n skoill gå å skjøt sæ». «Æ rekke mæ itj før det smell», svårrå guten. Heldigvis, det kom ingen smell.

— fekk han rom nerri Pettersengård’n

Ætti at’n Ola mått gå ifrå gård’n fekk han rom nerri Pettersengård’n. Ein tå sønnen gifta sæ og fekk ti ein gård oppi Klæbu. Og de to ainner fekk arbeid her i Vika. Dattera død ganske ung. Også kjæringa dødd tidlig. Da varen Ola alein. De siste åra ærneren sæ med småjobba rundt om i bygda, som vedkapping, maling og ainna.