Hommervik juniorkorps

Forfatteren forteller her om oppstarten av korpset. Ungdommene som tok initiativet ble møtt med skepsis, men de overvant vanskene. Da det ble klart at korpset var liv laga, kom de voksne og mer etablerte på banen, og ungdommene ble skjøvet ut.