Årbok 2022

Mostadmark Jernverk og Hitragruvene,På Gammelvei’n,,Bombekrater oppe i Leistadåsen,Lepra i Mostadmark,Vikhammers Vel, hundre år,Handel i Hommelvik,Vara for Johan Nygaardsvold på Stortinget,Jørgen Wenn (1921 – 2006),Torstein Haugen,Historia om hus og folk på Melvoldgården, Leirhaugan...

Årbok 2021

Årbok 2021 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset   Sagbruksdrift i Malvik 1610-63 Folke Forfang Hoppbakker i Malvik. Del 2 Iver Markus Storvik Johan Nygaardsvold, Olav Oksvik ogstatsministerskiftet i 1951...