Sigrid Risan

Gjengitt fra Årboka 2021 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Sigrid Risan – Hommelvikjenta som ble misjonær på Madagaskar

Av Liv Aksnes

Denne teksten er kommet i stand takket være et nært samarbeid med Mari Ann og Olav Jørgen Berg.

Da Mari Ann og Olav Jørgen Berg skulle flytte fra «Berghuset» ved «Bergskogen» i Hommelvik, fant de bl. a. stilboka til Sigrid Berg fra 1919. Hun gikk da i sjuende klasse ved Hommelvik Skole. Sigrid ble seinere kjent som misjonæren Sigrid Risan.

Med sirlig skjønnskrift hadde hun levert en stil under oppgaven

«Hvad jeg ville gjøre hvis jeg var rik»

Vi kan bare undre oss over hvilke tanker ei ung jente fra Hommelvik hadde om en slik uoppnåelig tilstand!?

Faksimile av skolestil

Hun ville reise rundt om i verden!

London skulle hun hjelpe de fattige, men også beundre jernbanen som går over hustakene!
Paris skulle hun se på alt det rare som er der!
Tyskland ville hun se Berlin, men fikk høre at det var urolig mellom folkene der.
Amerika der skulle hun kjøpe en stor gård, og drive forretning! Men hun hadde vondt av husmennene der som måtte drive nesten som slaver!
Ferden skulle deretter gå tilbake til England, og en rundreise til flere byer!
Etter denne turen skulle hun tilbake til Norge, og til sine store eiendommer der. De var da så vanskjøttet at hun like gjerne ga bort hele greia til de tjenerne som skulle passe på!

Hun avslutter slik

«Men jeg kjøpte meg et annet hus. Så hadde jeg ikke tenkt mere på hvad jeg skulle gjøre hvis jeg var rik. Men om alt dette blir, vet jeg ikke, hvis jeg engang blir rik.»

Og Sigrid fikk et rikt liv!

— født i Hommelvik i 10. oktober 1906

Sigrid Marie Johansdatter Berg Risan ble født i Hommelvik i 10. oktober 1906. Far var Johan Olsen Berg fra Lånke og mor var Pauline Toresdatter fra gården Viken Øvre i Mostadmark.
Hun vokste opp i «Berghuset» . Det var to kull med søsken, 7 fra første kull hvor mor var Margrete født Fiskvik. Hun døde i barsel. Sigrid var nr 3 fra siste kull. Far var lærer, og familien var sterkt involvert i kirke og bedehus.

Sigrid tok sykepleierutdanning ved Diakonissehuset

— giftet seg 31. desember 1936

Sigrid giftet seg 31. desember 1936 med Bjarne Risan fra Frosta. Våren 1937 reiste de to sammen for å forberede seg til misjonsarbeidet. De dro til England for å lære engelsk, og så til Paris for å lære fransk. Dermed fikk Sigrid oppleve to land hun hadde drømt om i stilen fra 7. klasse!

— Madagaskar

Sammen reiste de så videre til Madagaskar. 14 dager etter at de hadde ankommet, fikk Bjarne malaria, og døde 13. desember 1937. De fikk under ett år sammen. Han ble gravlagt på Madagaskar, men det er også satt opp en minnestein etter han ved Frosta kirke.

Sigrid fortsatte arbeidet i Antsirabe. På grunn av 2. verdenskrig, kom hun seg ikke hjem før i 1946. Da jobbet hun for Det Norske Misjonsselskap (NMS) her hjemme helt fram til 1958. Da reiste hun ut til Madagaskar igjen, og fortsatte sin misjonsgjerning der. Hun kom hjem for godt i 1963, og gikk da inn i reisevirksomhet for NMS

Sigrid Risan ca. 1965

Vi som vokste opp i Vika på 50 og 60-tallet, husker at Sigrid Risan kom og fortalte og viste lysbilder fra det fjerne Madagaskar. Jeg husker godt at vi var i Folkets Hus sammen med flere klasser og fikk høre spennende historier. Hun var vel også på søndagsskole og barneforening. Disse timene gjorde inntrykk!

— levde hun i Hommelvik

Sine siste år levde hun i Hommelvik, tilbake til barndomsheimen i Berg-huset. Her fortsatte hun sin omsorgsgjerning, og stelte for sine to ungkarsbrødre, Oskar og Tore.
Hun var allerede en kjendis her, men ble en markant dame i nærmiljøet vårt, engasjert og tydelig.

— kontakt med venner

Hun holdt hele tida kontakt med venner og kolleger på Madagaskar, og fikk besøk derfra. Det var ei tid det ikke var vanlig med mørkhudete folk i nabolaget, så det vakte nok litt oppsikt når de dukket opp!

Sigrid på trappa foran «Berghuset» i Hommelvik

Sigrid forble enke resten av livet. Hun døde 22. november 1986, 80år gammel. Hun er gravlagt på Hommelvik kirkegård.

Det kan nevnes at en av hennes eldre brødre, Magne Berg, også var på Madagaskar. Han var misjonsprest for NMS. Han var utsendt fra Hommelvik menighet. Men det er en annen historie.