Jøssingrennet

Gjengitt fra Årboka 2021 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

«Jøssingrennet» som ble forløper til Jervfjellrennet, og andre ulovlige skirenn vinteren 1941 og 42.

Av Iver M. Storvik

I september 1940 bestemte de nazistiske styresmaktene seg for å oppløse Norges landsforbund for idrett og Arbeidernes Idrettsforbund for å samle idretten i Norge under et samlet nazistyrt idrettsforbund Dette førte til idrettsstreik fra alle gode nordmenn. Nazistene svarte med å forby alle former for idrett utenom det nye idrettsforbundet. Dette førte igjen til hemmelige idrettskonkurranser rundt om på bygdene. Dette var selvfølgelig straffbart så budstikka gikk muntlig fra mann til mann når en konkurranse i en eller annen idrett var i emning. Slik var det også med skisporten, og spesielt med langrenn da dette kunne foregå noenlunde ubemerket i skogen.

Olaf Larsen i sitt rette element. Foto fra hans egen album som er levert HHV.

— Olaf Larsen

Olaf Larsen var født på småbruket Buåsli Åstrøa) i 1915. Olaf var skogsarbeider og ivrig skiløper og da spesielt i langrenn. Han trente regelmessig i tillegg til det fysiske arbeidet i skogen og var i god form da Tyskerne inntok Norge. Olaf var aktiv langrennsløper både lokalt og ellers rundt om i Trøndelag før og under krigen. Etter at Olaf gikk bort i 1985, 70 år gammel kom jeg tilfeldigvis over ei «kassabok», der Olaf hadde skrevet utførlige referater om føre, løypeforhold og resultater. I den samme boka hadde han også skrevet referat fra alle skirenn han deltok i de første krigsårene. Det var for det meste lokalt i Hommelvik, Malvik, Mostadmark og Ranheim. De fleste av disse rennene han refererer, ble arrangert i 1941/42, og omtalt som Jøssingrenn.

— Begrepet Jøssing

Begrepet Jøssing var en betegnelse på en god nordmann, og kom av episoden med «Altmark», et Tysk hjelpefartøy som engelske krigsskip i februar 1940 tvang inn i Jøssingfjorden, og hentet ut 300 engelske krigsfanger som var om bord.

Framsida av «Kassaboka» hans Olaf Larsen
Faksimile av samme bok (Foto Iver M. Storvik)

Teksten i resten av artikkelen er sitat fra «kassaboka» hass Olaf.

30. mars 1941

Tur-renn fra Stavsjøn over Jervfjellet til Sneishaugan ca. 23 km, arrangert av H.I.L. og M.I.L.

Det startet 48 stykker i de forskjellige klasser. Old Bois blev vunnet av Th. Svedal. Upremierte 20 – 32 av J. Fossen tid 2.07. Jacob Eidem vant premiert klassen 20 – 32. RaserKlassen blev vunnet av Jacob Nilsdal og Henrik Sneisen på tiden 1.49.24, mig selv blev 3er i tid på 1.52.41 Det var svinakti godt føre, men løipa blev noget drøy for de fleste.

Det var meget opfor på slutten. Løipa gikk utfra Stavsjøen opover til Vullusjøen over Erskjønna til Vikhammersvollen, op Fjellkleiva, over fjellet og ned Fjelldalen, og videre til Heimfjorden hvor den gjorde en sving ned mot Roldstad. Her svingte den av til høire forbi Vollahaugen og over til Slette på Selbuskogen. Her tok den av til venstre, nedover til Vikagårdene og videre til ungdomslokalet hvor innkomsten var. Den siste kneiken inn mot mål var meget krevende, for de fleste var gått klar i føttene. Det var for lite trening for de fleste for ei så lang løipe.

Det var fest med premieutdeling om kvelden, og der var det livat, så et slikt renn vil bli holt senere også.

Mange sleit tungt i Fjellkleiva
Turløper gjør seg klar (Tegninger : Iver M. Storvik)

2. mars 1941

Konkuranse mellom Ranheim og H.I.L. ved Stavsjøen, strålende solskinn og masse deltagelse spesielt i langrennet ca 47 mann startet. Hopprennet blev vunnet av Ole Dahle med Barstad, Refseth og R. Bykvist på de neste plassene.

Det aktive langrenn blev overlegen vunnet av Arne Kambuås – tid 52.28. Brødrene Malvik blev 2 og 3ere Kirkvold Ranheim 4, mig selv blev femmer. Halvor 6er og Dahle 7er. Ca. 17 deltakere i denne klasse. Jeg smurte for tykt på slik at skia blev treg, tapte mye tid på unnarennene. Efter snaut haveis hadde jeg bare noen få sekunder dårligere tid enn Kambuås men tapte så mye tid på slutten av løipa, tiden blev 57.08. Erling Iversen vant passivklassen også denne gang ganske overlegent, Faksvåg blev toer. Thorvald Svedahl startet i old bois , vandt fjerde premie Peder Sæter fikk premie som for dagens eldste deltager.

Det var folksomt ved skihytta hele dagen hvor det var trekkspillmusikk av Olafsen og Haugen. Mange var det som hadde en tår på lerka som kom vel med.

I premie fikk jeg et sølvbeger. Arrasjemanget var meget vellykket. Det hele gikk som smurt.

23. mars 1941

Klubbkonkurranse med Ranheim. God deltagelse fra begge lag. Magne Nilsdal vant hopprennet. Erling Iversen vant det passive langrennet. Kambuås ble ener på den lengste løipa 5 minutt foran nestemann- tiden var 1.17.34. Jeg hadde alt for lite trening, god kondisjon men gikk klar i føttene. Løipa var lagt i sterke motbakker og hårde utforbakker, slik at de som hadde god trening gjorde det best.Ranheim hadde ordnet det bra så ikke noe klikket.

Det gikk radi’ over Vullusjø’n (Tegning : Iver M. Storvik)

21. mars 1942

Det skulde være både hopp og langrenn, men føret i Nonstadbakken var så skart, så det var umulig å holde rennet.

Det blev holdt langrenn, med start fra Fossen. Løipa gikk utover til Sandsetervolden, svingte så til venstre over Bakktjønna til Granåsen, opp Hesthøla, Krutberget over Langmyrene, nedover Gørrtjønnmyra, og samme løipa inn til mål. Det var en lett løipe og fint skareføre 6 – 7 km. Det startet i alt 13 mann. Fra Malvik var deltagelsen stor. De fikk først innbydelse sent på lørdagskvelden, for veiret var så utrykt at det var umulig og sende bud før.

Resultatet blev :

1 Olaf Larsen 32.55.
2 Andreas Løvset 34.48.
3 Harald Sandtrø 38.12.
4 Bernt Melvold 39.09.
5 Martin Sandtrø 39.26.
6 Johan E. Fossen 40.09.
7 Sivert Melvold 40.32.
8 Rolf Sandtrø 41.36.
9 Bernhard Engan 44.00.
10 Paul Stubban 44.50.
11 Johan I. Fossen 48. 30.
12 Arne Verkland 48.44.
13 Johan Melvold 50.37.

Av de unge løpere Stubban og Engan er det gode langrenns evner som kommer til å hevde seg siden. Paul Stubban tok feil av løipa, hadde han ikke hatt dette uhell så har han sikkert blitt nommer 3.

1. mars 1942

Konkuranse i langrenn mellem Hommelvik og Mostadmark. Det var et trasig føre å smøre i, nysnø-gammelsnø og fokksnø så det var ikke greit. Løipa var cirka 8-9 km lett kupert. Bjarne Kringhaug vandt løpet overlegent med tiden 36.08. Nilsdal blev toer- tid 37.18. D klassingen Arne Venn ble 3er 39. 29. foran H. Sneisen 39.53. Løvseth gikk også meget godt han brukte40.10. min. S. Kristiansen 40.25. mig selv40.49. O. Eidem 41.24. Paul Malvik 41.25 h.Rognås 41.42 Volden 43.19. Untatt Kringhaug og Nilsdal så var det jevne tider, på slutten av løpet fikk vi en forferdelig snøstorm så det blev tungt å gå. Om kvelden var det fest og premiutdeling.

Mot mål! (Tegning : Iver M. Storvik)

12. april 1942

Skirenn i Nonstadbakken uten arrangører, rennet blev holt som tidsfordriv. 19 stk. deltok i hopprennet som ble aviklet fort og greit uten noen slags uhell. Lengste hopp hadde R. Bykvist på 39 meter men han ble forbigått av Chr Saxvik som hadde bedre stil- 3er ble Chr Dypvik- 4 J. Fossen – Nilsdahl og Bakkmark falt i et hopp hver. Lars Buåsli i klassen Old Boys hadde også et fall – Klasse 17-20 år ble vunnet av Rolf Shetne – E. Fossen ble 2er – Klasse 15 – 17 år ble Kollbjørn Shetne best- Paul Stubban 2er -I Haugen 3er.

Langrennet blev startet umidelbart etter Hopprennet, en avvekslende løipe på omkring 7 km.- Føret var tungt – sola varmet nesten for mye.

Løpets bestemann ble:

Paul Malvik på tiden 31.52 en flott tid
2 i klasse A ble Andreas Løvseth med 33.47 også til han klaffet det bra søndag -hadde god trening.
3 er Bernt Melvoll 34.22
5 Rolf Sandtrø 36.52
6 Sv Haugan 37.01
7 Martin Sandtrø

Klasse B

1. Alf Hallseth tid 34.292.
2. Sig. Kristiansen 34.49 en meget lovende løper.
3. Paul Stubban-
4. Sivert Melvold
5. Berhard Engan

Old Boys

1. Arne Vullum 36.41
2. Per Pettersen 37.07
3. Per Sæter 38.01
4. Th. Svedal 38.35

Diplom Tildelt Ernst Thoresen. JR midt på arket betyr «Jøssingrenn»