Arne Espelund til minne

Gjengitt fra Årboka 2019 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Arne Espelund til minne

Av Odd Bjørkli

Arne Espelund døde av hjerneslag 14. august 2019. Han manglet da kun 2 måneder på 90 år.

Arne var med å stifte Historielaget Mostadmark Jernverks Venner i 1985, og han satt i styret for dette laget helt til det siste styremøtet 20. juni i år. Han fikk utmerkelsen Æresmedlem i 2005.

Spiren til Mostadmark Jernverks Venner ble lagt i Historielaget Hommelviks Venner, som ble stiftet i 1983, og noen av pionerene der, – særlig Åge Moan, ville prøve å finne igjen og rydde området Moatadmark Jernverk brukte til jernframstilling i Mostadmarka. Arne var allerede da viden kjent som professor i metallurgi med spesialitet jern. Han ble derfor kontaktet sammen med lærer og amatørgeolog Gisle Rø. Begge disse bodde i Trondheim, men fattet umiddelbart interesse, og brettet opp armene for å bygge opp et bergverksmuseum ved Verkensfossene nedfor Foldsjøen.

Arne sitt hovedfokus var å finne ut av, og dokumentere jernframstilling i jernalderen, og han utviklet seg til en lederskikkelse på verdensbasis for dette. Dog var han en meget nyttig og velvillig referansekilde for de metallurgiske prosesser som var gjeldende for produksjonen ved MJV.

Arne reiste mye i sitt virke som forsker, særlig i de sørøstre deler av Europa. Han fant på ei av sine reiser ut at i deler av Alpene brukte man ennå en metode kalt tynsling (dengeln på tysk) for kvessing av en egg. Hans entusiasme for denne teknikken, gjorde at laget skaffet utstyr for å kunne demonstrere tynsling, en teknikk som gikk ut av bruk i Trøndelag på 1700-tallet.

De siste 1 årene arbeidet Arne iherdig med å påvise likheter mellom måten jern ble fremstilt på under romersk jernalder (år 0- 400) i områdene Trøndelag/Jämtland og et begrenset område sørøst i Europa. Detaljer skiller produksjonsmetodene i disse fra andre områder der jern ble fremstilt i denne perioden. Disse andre områdene inkluderer også andre deler av Norge  og Sverige.

I tillegg til jern, var folkemusikk og folkedans Arnes livsinteresse. Under sine reiser som forsker i metallurgi, oppsøkte han miljøer der de dyrket lokal folklore. I forbindelse med at historielaget arrangerte aktivitetsdag for elevene ved ungdomsskolene i Malvik, ville Arne at vi skulle ha med et innslag av folkedans, – mer konkret: en smeddans. Han hadde på sine reiser i Bayern og Tyrol blitt kjent med en ringdans som på tysk bir kalt «Hammerschmied Gesellen Tanz». Han instruerte både historielagets medlemmer og ungdomsskole-lærerne i hvordan turene i denne dansen gikk, så nå blir det ved hvert skolebesøk på Mostadmark Jernverk gjennomført en sekvens der elevene får prøve seg med «Smeddansen».

Arne var langvarig en av drivkreftene i folkedansmiljøet i Trondheim. Han var også en aktiv støttespiller for organisasjoner som «Nei til atomvåpen» og «Humanistisk Forbund».

Arne Espelund etablerte sitt eget forlag «Arketype Forlag, der han utga en mengde bøker, – både fagbøker om jernfremstilling og mer populærvitenskapelige, f.eks den som heter «Brunosten». Jernverket i Mostadmark var trukket fram i flere i bøkene hans.

Vi takker Arne for han engasjement og for at han delte med oss mye kunnskap om jernfremstilling og folkemusikk/folkedans, – og vi lyser fred over hans minne.