Malvik kommunale realskole

Gjengitt fra Årboka 2013 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Malvik kommunale realskole

AV ØIVIND KRISTIANSEN

Før krigen hadde ungdommen fra Malvik søkt til Middelskolen i Trondheim for videre utdanning og senere eventuelt gymnas. Fra 1945 kom Malvik kom­munale realskole i gang. Første rektor var Reidar Øverkil. Han kom direkte fra opphold i Skottland hvor han deltok i de norske styrkene under krigen.

— Trondheim for å avlegge eksamen

Kjellrun Øwre Spets som var elev ved skolen forteller at Øverkil hadde med seg fall­skjermsilke som jentene sydde seg håndball- og skidrakter av. Realskolen hadde ikke eksamensrett og elevene måtte til Katedralskolen i Trondheim for å avlegge eksamen, både muntlig og skriftlig. Først i 1953 fikk de denne retten I min tid som elev (1949 – 52) disponerte skolen to klasserom i 1. etg. Og fra høsten 1950 alle tre rom i 2. etg. Felles fram­haldsskole hadde et rom ut skoleåret 49 – 50.

Malvik kommunale realskole perioden 1950 til 1951

Det midterste rommet i 2. etg. var fysikkrommet og det som vendte mot sør var basert på naturfag og kjemi. Lektor Erling Vinje var en ivrig samler av døde dyr som ble lagt ned i sprit og formalin på store Norgesglass. Jeg husker at vi bar flere sinkbøtter med denaturert sprit fra Samvirkelaget til skolen. I et arbeidslag som holdt på med gravearbeid ved skolen befant seg en kar som var kjent for å ikke spytte i glasset som det heter. Han undret seg over hva vi skulle med spriten. Da han fikk rede på formålet, ristet han på hodet og syntes dette var ille!

— skolepenger med kr. 30,- pr. mnd

Elevtallet varierte fra år til år. Som eksempel nevnes at i skoleåret 49 – 50 starta med 24 elever, men bare 8 fortsatte i det andre året. Tredje året var vi bare 7. Det måtte betales skolepenger med kr. 30,- pr. mnd. hvis familien hadde inn­tekt over et visst nivå, gradert nedover til fri skolegang for de som hadde et svakere økonomisk grunnlag, samt søsken­moderasjon. Skolebøker måtte elevene selv kjøpe, brukte eller nye. Ikke bare ungdommer fra Malvik var elever ved realskolen. I flere år kom det folk fra Hegra for å få sin utdanning her da de ikke hadde egen realskole

— Hommelvik Ungdomsskole

I 1968 da ungdomskolen kom i gang ble realskolen nedlagt etter at siste klasse hadde avslutta sin 3-årige utdanning. Senere rektorer ved realskolen var Oddmund Rykkvin, Anne Mari Kjøsnes og Torbjørn Hammer. Sistnevnte ble rektor ved den nye Hommelvik Ungdomsskole som sto ferdig på Markajalet. I mange år framover var denne sko­len felles for alle ungdommene i Malvik inntil Vikhammer Ungdomsskole kom i gang.

Skolebygningen som realskolen holdt til i eies nå av Jøssåsen Landsby som blant annet driver bokbinderi der, men fortsatt benevnes bygget som «Realskolen» på folkemunne