Lina Røsten til minne

Gjengitt fra Årboka 2015 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Lina Røsten til minne

Av Harry Nilsen

Harry Nilsen, er en kjent person og lyriker fra Hommelvik. Han var den første som fikk Malvik kommunes kulturpris, da den ble opprettet i 1980. Nilsen hadde hytte i traktene der Lina Røsten bodde, så han kjente henne godt. Han har skrevet et dikt til hennes minne som vi fant kunne passe her. Her er det tatt fra samlingen av viser og vers,  «Det står ei rogn og  brinn…»  som kom i bokform i forbindelse med tildelingen av kulturprisen.

Lille Lånkvol 2022
Foto Kåre Sandmark

Dette diktet er skrevet ut og satt i glass og ramme og hengt på veggen i huset som i dag står på Lille Lankevollen.

Ditt liv var en vandring i skogen      
mellom trygge og tause trær.
Du gikk der så varsomt på stien -,
du følte deg hjemme der -.
Du levde i ett med naturen -,
ja, du var som en del av den -.
Men aller mest elsket du våren -,
den var nok din beste venn.
Ja, lykkeligst var du om våren
når det duftet fra skog og myr -.
Når Røstbekken klukket så muntert -,
og orren var vill og yr -.
Så sluttet din ensomme vandring
i skoger og daler og fjell -,
for stien den var ikke lenger -,
det mørknet så smått av kveld -.
Du gikk der så varsomt i skogen -,
og stille forlot du dens ly -.
Det blåser et isnende vindpust -,
og månen glir inn bak en sky -.
Hva var det for lys oppi åsen -?
En klagende, jamrende låt -?
Det er skogenes sorg over Lina -.,
og Røstbekkens hulkende gråt -.
Men se -, over Langemyråsen
skinner månen nå atter fritt -.
Den smiler vemodig -, og lyser
in fred over minnet ditt

Ner-Røsta i 2011. Historielaget arrangerer utflukt i Høybygrenda. På bildet ser vi f.v Gunhild Brobak og Asbjørn Jullumstrø.   (Fotosamlinga til Hommelviks Venner)