Min bestefar Edvard Muruvik

Ungdomsbilde av Edvard Muruvik

Gjengitt fra Årboka 2015 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Min bestefar Edvard Muruvik

Av May E. Vonen

Edvard var født i 1882  på småbruket Muruvik (husmannsplass under Hommelvik gård). Han bodde der hele sitt liv til han døde i 1951.
Driften på småbruket var i hovedsak jordbruk med korn-, potet- og grasproduksjon, i tillegg til noe frukt og grønnsaker. Arbeidet på gården innebar også kyr, høns, gris og hest, og under krigen geiter og kaniner. Og selvsagt i perioder opptil flere katter. Hans mor var også født og oppvokst på gården, mens hans far kom fra Åsen og arbeidet på jernbanen.

— I 1909 giftet bestefar seg med min bestemor Marie,

I 1909 giftet bestefar seg med min bestemor Marie, som kom fra Meråker. Hennes far kom fra Hedmarken og jobbet også på jernbanen. Marie og Edvard fikk til sammen 4 barn, 3 døtre og l sønn: Borghild f. 1912 ble gift med Markus Kjelsås og var bosatt på Kotsøy Margit f. 1913 ble gift med Johannes Kluksdal og var bosatt i Meråker Leif f. 1916 ble gift med Dagmar Overvik. De var mine foreldre, og drev gården Muruvik etter Marie og Edvard. Marta f. 1918 ble gift med Kåre Nordberg og var bosatt i Skogn.

Edvard Muruvik Bildet tatt ca 1935
Marie Muruvik Bildet tatt ca 1935

— mye av ansvaret for drift og stell på gården

I tillegg til arbeidet med/på småbruket, arbeidet bestefar også på Meraker Smelteverks utskipningshavn i Muruvik. Der var det i hovedsak skiftarbeid. Derfor ble mye av ansvaret for drift og stell på gården, overtatt av Marie og ungene etter hvert som de vokste opp. Foruten å jobbe på småbruket og smelteverket, var bestefar også opptatt av politikk. Han stilte for Arbeiderpartiet, og ble i 1931, med virkning fra 1932, valgt til ordfører. Litt spesielt var det kanskje at han som husmann, ble valgt til ordfører. Gården ble «fri» i 1932. Han var ordfører fram til 1940, da tyskerne okkuperte landet. Han var, både som politiker og privat, kjent med Johan Nygårdsvold. Det hendte opptil flere ganger at han som ordfører reiste ned til Oslo og regjeringen for Marie og Edvard Muruvik. Bildene er tatt ca. 1935 å diskutere kommunepolitikk med statsministeren. Da gjaldt det helst økonomi.

— gikk veldig ofte med skjermlue

Jeg husker bestefar som en blid og godlynt person. Han gikk veldig ofte med skjermlue og i støvler. Et tydelig minne er at han gikk og nynnet/hummet, gjerne norske og svenske rallarviser. Han var ikke en høy person, slik jeg husker han(jeg var ll år da han døde). Han var selvsagt ute og fartet i embets medfør, men reiste ikke mye ellers. De 3 døtrene bodde henholdsvis i Kotsøy, Skogn og Meråker, og dit var han på besøk. Da var det å reise med tog, det var ingen bil i familien før en tid etter at han døde

— begravelsen startet hjemme på gården

Som ikke uvanlig på den tiden, ble begravelsen startet hjemme på gården. Med presten som holdt minnetale før vi kjørte i lang bilkortesje til Hommelvik kirke. Det var stor respekt når det kom et gravfølge langs veien. All annen trafikk stanset opp til kortesjen var passert, i et veldig lavt tempo.
Etter den kirkelige handlingen, var det matservering på gården for alle som hadde anledning. Jeg husker det var veldig mye folk, og det var matservering både i l. og 2. etasje på våningshuset. Det var både slekt, familie, venner og representanter for det kommunale Malvik.

Gården Muruvik var ryddet før 1701  ( iflg. folketelling) , og den var mer eller mindre i drift fram til sist årtusenskifte.