Leikte gjemsel

Gjengitt fra Årboka 2016 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Leikte gjemsel, – det endte i en tragedie i september 1947.

Redigert av Odd Bjørkli.

Adresseavisen lørdag den 20. september 1947  har en artikkel om ei svært tragisk ulykke i Muruvik. Vi gjengir her artikkelen :

Barna lekte gjemsel i en verktøykiste – ble funnet igjen kvalt.
Rystende tragedie i Muruvik

Ved middagstider torsdag forsvant to barn i 5-årsalderen under lek i Muruvik. Etter at flere hundre mennesker hadde lett etter barna hele kvelden og utover natten ble de funnet ved halvtre-tiden natt til i går i en verktøykiste i uthuset like ved hjemmet. De var da døde begge to – kvalt av mangel på luft i kisten.

De to små, Eldbjørg Voldsdal og Roar Solli lekte sammen med noen andre jevnaldrende  til ved 14-tiden torsdag, da de begge to forsvant.  Foreldrene ble ikke noe engstelig over barnas forsvinnen før et par timer senere, da letingen ble satt i gang. Det ble organisert  manngard og det deltok ca. 300 mennesker fra den nærmeste omegn, deriblant det sivile hjelpekorps i Hommelvik.  20 militære fra Stjørdal var også med,  og Wangberg fra Strinda med sin schäferhund.  Politifullmektig Lie ved  Ut-Trøndelag  politikammer ledet  letingen, som ble innstillet ved halvtretiden. Man var bestemt på å fortsette igjen neste morgen.

Eldbjørg Voldsdal (bilde tatt høst 1946)  og Roar Solli (bilde tatt sommer 1947)

Bestefaren gikk like til verktøykisten

Like etter at letingen var oppgitt kom lille Eldbjørgs bestefar,  dykker Voldsdal, hjem. Han mente at barna kanskje hadde gjemt seg bort et sted og uten å tenke nærmere over det gikk han til uthuset og åpnet verktøykisten, -som var så liten at det var så vidt barna hadde fått plass i den. Kisten inneholdt ikke noe verktøy, bare en bit gammel seilduk.

Leteaksjon i Muruvik 1947
(tegning Magnar Fossbakken)

Barna har vel gått ned i kisten for å gjemme seg, og har satt lokket på. Kisten har en almindelighaspelås, og når lokket faller på går haspen automatisk igjen. Barna har ikke greid å få lokket opp igjen og så er de blitt kvalt. Kisten sto i uthuset hos Roar Solli’s far, og Eldbjørgs foreldre bor i samme hus som Solli. Barna har ofte lekt i uthuset før uten at noe har tilstøtt dem. I løpet av ettermiddagen torsdag var det folk inne i uthuset hvor kisten sto, uten å merke noe usedvanlig. Ved 15-tiden var en dame der inne og pumpet opp sykkelen sin. Hun sto da like ved kisten, men alt var stille, og en går ut fra at barna allerede da var døde.  Begge barna var enebarn og for foreldrene er den tragiske ulykken et hardt slag.

Redaktørs anmerkning:  Siste setning i avisartikkelen er ikke korrekt.  Roar Solli hadde en eldre søster,  Jorun, i dag gift Woldseth.  Foreldrene til Roar adopterte i 1951 en gutt som også fikk navnet Roar, og vokste opp som barndomskamerat med meg.  Både Jorun og Roar er gjort kjent med, – og har samtykket i at vi gjengir denne avisartikkelen  i årets utgave av Årbok for historielaga i Malvik.