En tragisk hendelse

Gjengitt fra Årboka 2012 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

En tragisk hendelse

AV ØIVIND KRISTIANSEN

I gamle dager ble det sagt at ei jente kom i «uløkka» hvis hun ble med barn uten å være gift. Ei ulykke kommer sjelden alene sier ordtaket som ofte er brukt og har i seg en helgardert sannhet. Slik måtte det være for jenta som denne historia handler om. Hendelsen er gjengitt i avisa «Fjell-ljom» 18. november 1895.

«Fra Rugeldalen skrives til oss:

En tjenestepike fra Hommelviken kom lørdag kveld til Nesvold og fik logi der over natten. Hun var efter opgivende paa vei til sin moster i Elverum, hvor hun skulde få være, medens hun gjorde sin nedkomst. I Trondhjem var hun bli-vet frastjaalet sine penge og maatte saaledes gaa landevei­en. I gaarmorges forlot hun Nesvold igjen, men kommen ca. 200 meter søndenfor Nesvoldgaardene blev folkene, hvor hun laa, opmerksom paa at hun gikk ind i ved veien staa­ende sommerfjøs.  Efter en stunds forløb gikk to mand afsted for at se hvordan det var med hende. Kommen ind i fjøset fandt de hende der i en kobaas med en liden velskabt pige ved siden, som hun saa godt som mulig havde indtullet i sit eget underten. Mændene tog da barnet, og hun selv fulgte med, uden nogensomhelst hjælp, tilbage til Nesvold, hvor hun laa om natten.

Et velskapt pikebarn ble født i sommerfjøset til Nesvoldgårdene i Rugeldalen seinhøstes i 1895.
Tegning: Magnar Fossbakken

Begge befinder seg efter omstændighe­derne bare vel.

Nogensomhelst tanke paa forbrydelse kunde ikke mærkes, men hun er tilbageholden og skamfuld, hvilket vel var aarsagen til at hun sogte ly i enerom».