Vi har hain Nygaardsvold vi!

Gjengitt fra årboka 2006 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Vi har hain Nygaardsvold vi!

Av Svein Solli

Sommeren 1939 avtjente jeg min førstegangstjeneste som rekrutt i Infanteriregiment nr. 12 på Øyamoen i Stjørdal.

Første september samme år gikk Hitler og hans militærmaskin løs på Polen. Samme dag ble vi nyutdannede soldater dimittert og sendt heim, hver til vårt. Jeg tok toget til Hommelvik og gikk oppover Løfta på veg til Halla.

Da jeg gikk forbi Kristiansens hus sto mora i huset, Bergitta, ute på gardsplassen. Vi kom i prat og jeg fortalte at jeg nå var på veg heim fra militærtjenesten,

”Men vi som er soldater synes i grunnen at det er merkelig at vi blir heimsendt fra militæret nå. Akkurat på den dagen da tyskerne starter krig mot Polen. For det kan nå bli krig her også og så dimitterer de oss soldater som allerede er inne til tjeneste, myndighetene burde vel i alle fall venta noen dager med det”,

sa jeg med ungdommens snusfornuft.
Men da svarte Bergitta meg med sterk overbevisning i stemmen:

” Nei du Svein, i Norge blir det aldri krig. For vi har han Johan Nygaardsvold vi!”

Historien vitner om at han Johan hadde særdeles sterk posisjon i sine velgeres bevissthet.