Saltvegin

Salt har alltid vært nødvendig i vår husholdning. Historien forteller at tilgangen på salt var nødvendig for menneskeettens utbredelse i verden. Transporten av salt foregikk over hav og land. På kamelryggen gjennom...