15 Intervju

Dette innlegget er en gjengivelse av intervjuer som ble gjort av 7. klasse elever ved Hommelvik skole i 1957-58. Innlegget er ikke redigert og skrevet inn som det stod i heftet. Det...