HommeIvik Jazz-CircIe

Gjengitt fra årboka 2004 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

HommeIvik Jazz-CircIe

– et 50-årsminne.

ØIVIND KRISTIANSEN

Selv om denne klubben ikke fikk noen lang levetid, synes jeg det er på sin plass og fortelle om et jazzmil­jø som eksisterte her i Vika for 50 år siden.

Det var i omgangskretsen til Tor Haldberg at interessen for jazzmusikk grodde opp. Mange av oss spilte i Hommelvik Musikkorps og reiste sammen på toget til skole eller arbeid i Trondheim og vi var med i revylivet her i Vika.

— «The Wranglers»

Det første lokale minne jeg har om jazzmusikk var da Tor hadde en gjeng som kalte seg «The Wranglers». De spilte bl.a. for idrettslaget da de hadde en danseplatt ved brakka på Sannan. Foruten Tor på klarinett var Finn Mosleth med på piano, Hugo Haug trombone, Johan Widerø. trompet, Asbjørn Brandslet trommer, flere husker jeg ikke. De spilte senere bl.a. på Skansen restaurant i Trondheim.

Det var lite av jazzmusikk i radioen på denne tida omkring 1952 og utover. Men ved å lytte til en amerikansk militær­stasjon i Tyskland kunne vi få hørt noe. Svensk radio hadde også jazzprogrammer.

— for å dra til Olaf T. Ranum eller Chr. Rian

I frokostpausene møttes vi på Nationalkafeen i Søndre, gjorde raskt unna matpakken for å dra til Olaf T. Ranum eller Chr. Rian sine butikker hvor vi fikk lytte til jazzplater. Selvsagt måtte vi kjøpe noen også og var vel til sammen gode kunder. Jeg minnes også at vi prøvespilte instrumenter og her møtte vi på Arve Tellefsen som da jobbet i denne avdelingen. At han noen ganger rødmet brydd over vår frei­dighet, kan jeg både huske og forstå.

Halles Orkester foran Idrettens Hus på Sangens og musikkens dag i 1955

— den 28. april, ble Hommelvik Jazz-Circle stiftet

All denne interessen for jazz, satte noen på tanken om å få i gang en klubb hvor vi kunne treffes og lytte til musikken. Det grodde jo opp klubber over hele landet etter hvert. I 1954, den 28. april, ble Hommelvik Jazz-Circle stiftet. Ikke så mange medlemmer til å begynne med, men etter hvert kom det mange til.

Da Norsk Jazzforbund ble stiftet på Hotell Astoria i Trond­heim i 1954, var vi representert ved Bjørn Jensen og meg.

— navnet «Hanes Orkester»

Ved siden av virksomheten i klubben, kom vi i gang med et storband. Etter leder og initiativtaker Tor Haldberg, ble ban­det gitt navnet «Hanes Orkester». Bandet hadde full beset­ning med tromboner, saxer og trompeter samt gitar, piano, bass og trommer. Det må heller ikke glemmes at vi hadde med to gode vokalister som Mary Lorvik Weisethaune og Håkon Renanger. Mange av utøverne kom fra korpsmiljøet i Vika, men også fra Malvik og Stjørdal. Foruten å spille i Samfundet i Trondheim, opptrådte vi på egne fester i Folkets Hus. Disse festene var spesielle, pyntet med bl.a. plate-covere rundt om på veggene. Alltid fulle hus.

— Rowland Greenberg som hedersgjest

En av festene hadde den kjente norske trompeteren Rowland Greenberg som hedersgjest. Etter konserten var det jam-ses­sion på Sentrum Cafe som Ola Fjeseth drev i Herredshuset.

— vente til hun hadde gått heim

På forhånd hadde vi avtalt at vi diskret kunne by de inn budte på en liten drink som vi selv ordnet med. Kokka til Ola var ivrig avholdsmenneske og vi måtte love å vente til hun hadde gått heim. Men kokka var sikkert nyssgjerrig på hva disse jazz-folka var for noen og fulgte begivenhetene gjennom glasset i kjøkkendøra.

Rowland Greenberg, sikkert trøtt etter konsert og nattjam i Steinkjer kvelden før, sovna ved bordet. Vi sendte ham med drosje til hotell i byen og festen ebbet ut, og både kokka og vi kunne gå heim

Tor Haldberg ledet orkestret fram til 1959. Øyvind østvang tok da over ledelsen. Etter et par/tre år ebbet interessen ut både for klubben og orkesteret.

Men vi som var med minnes med glede de fine opplevelsene vi hadde.