Glimt fra bildearkivet

Gjengitt fra Årboka 2019 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Glimt fra bildearkivet til Historielaget Hommelviks Venner.

Av Steinar Grindbak

Historielaget Hommelviks Venner har i 2020  40-års jubileum, og har opp gjennom årene blitt et lag med flere grupper. Fotogruppa er en av disse gruppene. Den samler inn/mottar bilder og digitaliserer disse. Gruppa har til nå tatt imot og digitalisert ca. 16000 bilder.  Det er alt fra familiegrupper, til oversiktsbilder over Hommelvik m.m. Vi har bilder fra Hommelvik Bruk, Hommelvik  Verft og Støberi, Nygården og mange andre industrivirksomheter. Alt dette er dokumentasjon på virksomheten i Hommelvik-området fra slutten av 1800-tallet og fram til nå. Gruppa har møter en gang i uka i vårt lokale i Havneveien og vi har et oppmøte på ca. 10 medlemmer.

Årets tema:

Tømmerets vandring fra Foldsjøen nedover Homla til Hommelvik.

Når vi går tilbake i gamle bøker og tidsskrifter så finner vi at det har vært utstrakt tømmerdrift i området Mostadmark. Det var uttak av tømmer som ble nyttet til materialer for vedlikehold av omliggende eiendommer. Videre ble mye brukt i sammenheng med drift på Mostadmark Jernverk.  Delen av tømmeret ble saget ved lokale sagbruk og fraktet med hest (og okse) ned til Hommelvik.

I tillegg ble mye tømmer fløtet nedover elva Homla til industriområdet i Hommelvik. Her var det både sagbruk til foredling og flere kaier til utskiping av tømmeret.

— tømmerrenner

Det vi skal ta for oss i denne bildeserien er tømmerets vandring fra Foldsjøen ned til Hommelvik. Som dere vil se av bildene så er det mange utfordringer på veien og det måtte bygges tømmerrenner. Det startet allerede opp ved demningen ved utløpet av Foldsjøen hvor tømmeret ble samlet i store lenser.

Her var Verketsfossen første utfordring. Som et av bildene viser så var det et omfattende byggverk fra demning og ned til Øra. Her måtte det bygges tømmerrenner og mange var med på dette arbeidet. De var også senere med på fløtearbeidet nedover elva.

— Storfossen, Mettifossen og Dølafossen

På sin vandring nedover Homla var neste store utfordring fossene ved Dølan. Den største var Storfossen. Her viser bildet at det var oppsamlingsramme på toppen og en lang renne nedover. Både å bygge den, samt senere å kjøre stokkene utfor krevde  både krefter og manns mot.

Nedenfor Storfossen kom Mettifossen og Dølafossen. Disse hadde også sine utfordringer. På veien videre  passerte tømmerstokkene på sin vandring både Fosslihølen, Hallhølen,Buhølen og trongelva før stokkene endte sin ferd i Nessdammen. Her var det oppsamling av stokkene for videre sending til de forskjellige sagbrukene.

— Det var til tider flere sagbruk i «Vika».

Materialene ble brukt både lokalt, men også mye gikk med båt til utlandet.
Dette arbeidet ga stor sysselsetting fra tømmeret ble hogget i Mostadmark til det lå som ferdige materialer på tomta i Hommelvik.

Vi håper at bildeserien gir en god illustrasjon på denne aktiviteten.
Alle bildene er funnet i arkivet til Historielaget Hommelviks Venner.

Her starter tømmerets vandring fra trærne hugges til videre foredling i «Vika». Som dere ser av bildet så er ikke motorsaga i bruk ennå. Det går i øks, sag og barkspade. Noen som kjenner igjen disse karene?
Nå har det blitt moderne skogsdrift. Motorsaga har meldt sin ankomst. Denne er en av de første som ble tatt i bruk. Det ser ut som skogsarbeiderne er stolte av det nye hjelpemidlet.
Fra venstre står Bjarne Wennberg, Kristen T. Sneisen, og Kåre Molund.
Tre stolte skogsarbeidere ved rota av et stort tre. Her er navnene Gustav Granås, Gustav Kristiansen og Ottar Olufsen
Det er godt med en pause i dette tunge arbeidet.  Fra venstre sitter Jon Fossen, Iver Fossen, ukjent, ukjent, Johan I. Fossen og Martin Øren
Slik kommer tømmeret fram til oppsamlingsplassen ved Foldsjøen.  Hesten var en god hjelper i dette arbeidet.  Navn på hest og kjørekar er ukjent.
Nå er stokkene klar for fløtingen nedover elva. Her ved demningen på Foldsjøen. Vi ser eiendommen Høgstre i bakgrunnen
Tømmerrenna fra demning som går forbi Jernverket. Som dere ser så er det litt av et byggverk.
Stolte arbeidere som har bygget renna og gjort den klar for fløting.  Navnene på disse karene er Kristian Haugen, Arnt Sæther og Richard Kringhaug. Alle tre var bosatt i området.
Som dere ser så var det mange utfordringer hvor store byggverk måtte til for å få tømmeret fram. Her er et av disse mange byggverkene.
Oppsamling nedenfor Storfossen
Her har arbeidskarene fått en utfordring. Dette ble kalt en tømmervål. Et utfordrende arbeid som krever både krefter, klokskap og ikke minst mot
Oversiktsbilde over Dølafossen.  Bildet viser rampa på toppen og tømmerrenna nedover fossen.
Det var mange svinger og flere plasser hvor stokkene møtte hindringer.
Nessdammen.
Her var oppsamlingsplass for tømmeret.
Demningen til Nessdammen
Hommelvik i sikte.
Brukestomta hvor tømmeret ble saget og høvlet.
Her er et oversiktsbilde som illustrerer aktiviteten i Vika. Sagbruk, høvleri og utskipningskaier
Til slutt et bilde som er tatt for over 100 år siden. Elva kunne brukes til også andre ting enn bare tømmerfløting. Fossen er flott som bakgrunn for å få tatt flotte bilder.

Dette er bildene for denne årgang. Neste år kommer et nytt tema med mange flotte bilder fra vår samling.