Et sagn fra det gamle kirkestedet

Gjengitt fra Årboka 2008 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Et sagn fra det gamle kirkestedet i Volla i Mostadmark

Jon 0. Volden (f.1916) har for mange år siden nedskrevet følgende historie, som han hørte de voksne fortalte da han var guttunge.

En gutt i 7-årsalderen forsvant plutselig. Gutten ble sist sett ved Sommerfjøsvollen. Leting ble satt i gang, men ga intet resultat. Mistanken falt imidlertid på et taterfølge som hadde besøkt bygda på den tiden. Det ble ment at han ble kidnappet på Sommerfjøsvollen, ført vestom Bastuberget, på vestsida av Hyttbakkan og videre oppover Kjønndalen. Det var fortalt at folket i Kjønnåsen hadde hørt barnegråt i Kjønndalen den kvelden.
Her slutter alle spor. Barnet ble borte.

Jon 0. Volden. Ungdomsbilde

— De tok inn der

Etter noen år kom det en dag et fantefølge til en av Hommelvikgårdene. De tok inn der. De hadde med seg en gutt i 14-årsalderen. På Hommelvik hadde de bakstekone på gården den dagen. Fantene kom og satte seg, og gutten spikket på en båt han hadde laget. Gutten ba da om noe han hadde bruk for til båten, men moren svarte at hun hadde ikke noe slikt.. Gutte ble da sint, og sa noe stygt til moren. Bestemora sa da til gutten at slikt kunne han ikke si til moren sin. Gutten svarte da:

» Hu er ikke mor mi, – mor mi er der en svart mann med med en hvit ring rundt halsen er, og at det henger en stor klokke utafor døren. «

— gutten husket fra sin barndom

Bakstekona skjønte da at det måtte være en kirke, gutten snakket om, og at mannen måtte være en prest, og klokka kunne ikke være noe annet enn en kirkeklokke. Bakstekona snakket da med de øvrige av gårdsfolka, og de kom da til den slutning at det som gutten husket fra sin barndom, måtte være kirkestedet i Volla. De visste også at en gutt var forsvunnet derfra. De tok da gutten med seg oppover dit, og sagnet forteller at gutten kom heim igjen.

Hva tid den her historien har foregått, blir nå bare gjetning. Men etter det som ble fortalt om presten, vet vi at det måtte være en protestantisk prest, altså etter reformasjonen i 1537. Volla Kirke tilsies sin endeligt i 1665. Så, hvis sagnet med­fører riktighet, må det være for over 300 år siden at dette hadde foregått. Sagnene er forskjellige; noen er sanne og noen fins det ikke sant i.