EN ILDSJEL PÅ ØSTKANTEN

Gjengitt fra Årboka 2019 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

EN ILDSJEL PÅ ØSTKANTEN AV MALVIK KOMMUNE

Av Ellinor Landsem..

I Muruvika bodde en gang en gubbe som tok seg av andres barn i fysisk fostring.
Konrad Kristensen var født i 1901 og kom til Muruvik fra Meråker. Han arbeidet  for Meraker Smelteverk og ble flyttet til utskipningshavna i Muruvik.  Han var gift med Ragna født i 1904, og de hadde ei datter, Aud født i 1927.  De bodde den gang i ”Sollihuset”, altså hos Arne og Reidun Solli, – i 2. etasje.  Det var to hus i Muruvika som var gjennomgangsboliger.  Det var ”Sollihuset” og ”Hauganvillaen” med  to leiligheter i hver.  Uttallige familier har bodd i disse husene og senere bygd seg hus i Muruvik.

I 1947 bygde Ragna og Konrad hus ved krysset mellom Muruvikvegen, Myrtrøvegen og Furuhaugvegen. Jeg husker Konrad som en snill, gammel mann med svart alpelue.  Han var da i underkant av  50 år.

Foran f.v.: Perry Weisetaune, , Finn Haugan, Asbjørn Jullumstrø, Steinar Eidem, Klaus Myran, Idar Wikmark, Ivar Bjørkli, Jan Dahle og Jan Wikmark.
Midre rekke f.v:  Laila Dalåmo, Kirsti Holmen , Guri Holmen og Randi Holmen ,
Bak f.v: Konrad Kristensen,Ruth Dahle, Dagny  Forslund, Ellinor Jullumstrø (Landsem), May Muruvik , Gerd Wikmark,  Mary Wikmark, Aud Eidem, May Muruvik, Inger Anne Lorentsen, og Mildrid Wiklund

Jeg var 12 år da Konrad begynte å få til håndballag i Muruvik i 1948.  Det var da så mye unger her at det ble et pike- og et guttelag.  Guttelaget ble forsterket med 3 gutter fra høgda, Solbakken og Lia.  Det var ingen årsklasse for vi var fra 8-9 år til 14-15 år.  Banen vår var Leiret.  Den gang var det tynt mose-gress på leir, nå er det kunstgress, asfalt og grus.

— fikk navnet Lyn

Laget fikk navnet Lyn.  Det ble sydd like drakter til alle jentene i lyseblå bomull.  Konrad hadde vel kontakter slik at det ble innkjøpt stoff.  Sydamer kan jeg tenke meg var Reidun Myran, Marie Dalåmomo og andre mødre.  Guttene hadde hvite skjorter og mørke kortbukser. Guttene som forsterket guttelaget hadde tilknytning til Muruvika da fedrene arbeidet på kaia.

— vi hadde musikk til øvelsene

Konrad lærte oss spilleregler i håndball og trente oss sommer og vinter.  Han hadde kontakter i Lånke så der fikk vi spille kamper. Vinterhalvåret hadde vi trening, gymnastikk, på kvisten av Hommelvik Samvirkelags filial . Her var det skråtak, men på midten gikk det an å gjøre øvelser.  Konrad hadde antagelig grammofon eller platespiller for vi hadde musikk til øvelsene.  I Lånke var det aldersklasser i håndball, mens vi var noen store og mange små.  Jeg kan ikke huske at vi vant en eneste kamp på jentesida .

Oppmarsj under håndballturnering på Lånke. Med flagget: Mildrid Wiklund, med plakat: Jan Wikmark. Fra v. nr. 1: Aud Eidem,  nr. 4: Ellinor Jullumstrø (Landsem).  Fra h: nr. 1: Gerd Wikmark, nr. 2: Kirsti Holmen.

Transport til og fra kamper i Lånke foregikk vel så vidt jeg kan huske med tog til Hell.  Vi brukte å ha oppmarsj før kamp til banen.  Det var ikke snakk om å bli kjørt til og fra den gangen.  De fleste av oss hadde ikke sykkel heller.

Konrad Kristensen var også trener for håndballaget i Lånke.

Konrad var musiker også.  Han spilte trekkspill i «Old Boys»  sammen med sin bror Bendik, Ludvik Aasback, Oskar Dalåmomo og svigersønnen Knut Ramstad. Konrad Kristensen var dermed bestefar til Randi Hoås og Jorun Hanssen, for å referere til nålevende personer.

Konrad døde så alt for tidlig, 6. okt. 1956, bare 55 år gammel, og da gikk Muruvik Lyn  i oppløsning.