Den mystiske kista fra Holland

Gjengitt fra Årboka 2008 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Den mystiske kista fra Holland.

AV GJERTRUD KNUTSEN.

Denne gamle kista sto på sommerstu-kvisten heime i Mostadmarka da jeg var lita. Nå har den i mange år stått på Jakobsli Museum i Hommelvik sammen med resten av «Thorshaugsamlinga» som far min, Birger Thorshaug, ga til museet før han døde.

Denne kista hadde en spesiell tiltrekningskraft på meg helt fra jeg var ganske lita. Ikke fordi den var fin, – den var svartmalt og kjedelig, – og kister burde være rosemalte og fargerike, syntes jeg. Men den var så gåtefull og mystisk, for far fortalte titt og ofte at denne kista hadde «mor til bestemor hans bestefar» hatt med seg fra Holland! Mer vis­ste han ikke om den, og han var veldig fasinert over den og drømte om å finne nøkkelen til gåten under den svarte malinga.

— da kom det fram bokstavene PPSH og årstallet 1858

På sine gamle dager fikk far hjelp til å fjerne det ytterste laget med maling, og da kom det fram bokstavene PPSH og årstallet 1858. Det var initialene til fars farfar og sto for Peder PederSøn Holmen (fra Skatval) som senere kom til «Torskjønna» i Mostadmark og tok navnet Thorshaug. Han hadde arvet kista og fikk malt bokstavene sine på den da han var 23 år gammel.

Det var initialene til fars farfar og sto for Peder PederSøn Holmen (fra Skatval) som senere kom til «Torskjønna» i Mostadmark og tok navnet Thorshaug

I Stjørdalsbøkene kunne jeg følge denne slektsgreina videre bakover. Oldefars far het også Peder Pedersen Holmen. Han druknet i 1835, like før oldefar ble født. Mor til oldefar het Anne Margrete Halvorsdatter Folvik. De hadde også en eldre sønn, Gunnerus, som ble opphavet til Evenshaugslekta i Hommelvik. Som enke kom mor deres til Halvorsplassen hvor hun ble gift på nytt, og sønnene slo seg ned hhv. på «Knotten» og i «Torskjønna». Oldefar ble gift med Anne Marta Olsdatter Venn. Det står også et skap med hennes initialer på Jakobsli museum.

— å følge slekta til tippoldemor

På jakt etter mulige Hollandske aner, var det naturlig å følge slekta til tippoldemor Anne Margrete videre bakover. Mor hennes var født i 1774 og het Andresine Sabine Marie Stub, senere gift Folvik. I Stjørdalsboka står det at faren het Peder Stub og var «justitsvaktmester» – hva nå det var! Det høres ut som han hadde noe med det militære å gjøre, og da jeg fant datteren Andresines dåp i kirkeboka for Værnes, sto alle fadderne oppført med militære titler. Peder Stub var gift med Anna Margrete Steinbuch som var født i 1742 og døde i 1803. Det stemmer at hun blir «mor til bestemor til bestefar» som far sa! Men var hun fra Holland? Det har jeg ennå ikke greid å finne ut mer om. Tenk om den gamle kista kunne fortelle sin historie!

For noen år siden var jeg for første gang i Nederland ( -med hele denne historien i bakhodet!) På Riksmuseet i Amsterdam så jeg ei kiste med samme størrelse og fasong som denne. Det gjorde meg enda mer sikker på at det var noe i den gamle historien som ble fortalt muntlig fra genera­sjon til generasjon. Men jeg skulle gjerne hatt en skriftlig dokumentasjon, og jeg har tenkt å søke hjelp for å komme videre med undersøkelsene.