Årbok 2003

Litt om navnebruk i gamle dager og to gamle julebrev. Et tragisk minne fra Jonsvatnet, Fra husmannsgrend til villastrøk, En spesiell skoledag, Sverre Saugen i Fjølstadtrøa, Jørgine og Sverre Saugen, Potatos-potatis-potet, Veien...

Årbok 2002

Historielagene presenterer seg, I Jula, Saltvrgin, Auntrøa, en husmannsplass, Muntre historier om Ola Moe, Gruver og Skjerp ved Svetjønna, Tyskerne kommer til Malvik, Tømmerfløting i Homla, Historie om gjerder i Malvik, Frelsesarmen...

Årbok 2001

Jul i gammeldagan, Sagnet fra Aunåsan, Solurene på Vollvollen, Minner fra barndom pg ungdom, Gamle dagers kjøleteknikk. Et kvart århundre etter at Midsandan stasjon ble nedlagt, Jøssåsgrenda. Revgården i Jøssåsen. Vika sagbruk,...

Årbok 2000

Truls og kirka, Sjauer og fjordfiske, Mostadmark Jernverk, Vargvinter, Ulvetider i Trøndelag, Kristelig moral og sædeligt liv, Elgjakt, Fjølstadtrøa, Martin Skomaker, En ordet mester og livets glade gut, Vennaslekta, Slakting i gamle...