Årbok 2022

Årbok 2022ForfatterOmhandler
ForordOdd Bjørkli og Ester
Sandtrø
Mostadmark Jernverk
og Hitragruvene
Marcus BullJernverket i Mostadmarka hentet malm fra flere
steder etter ca. 1770, – bl.a. fra Hitra
På Gammelvei’nJohn MyranEt dikt knyttet til gammelveien mellom Hommelvik
og Hell
Bombekrater oppe i
Leistadåsen
Joralf HalgunsetUnder krigen slapp et tysk bombefly ei bombe som
detonerte i Leistadåsen, krateret synes ennå.
Lepra i MostadmarkOdd BjørkliEn protokoll fra Leprahospitalet på Reitgjerdet vitner
om pasienter fra Malvik i slutten av 1800-tallet
Vikhammers Vel, hundre
år
Joralf HalgunsetVelforeninga på Vikhammer har hatt 100-års-jubileum
Handel i HommelvikTor HaldbergGjenbruk av en artikkel Tor Haldberg skrev i 1982 til
Malvik Bygdeblad. Noe info er oppdatert
Vara for Johan
Nygaardsvold på
Stortinget
Odd BjørkliNicolai Eggen ble født på Verketsgården i
Mostadmark. I 1935 rykket han inn som vara til
Storinget da J.N ble utnevnt til statsminister
Jørgen Wenn (1921 –
2006)
Odd BjørkliEn biografi over en nøysom person fra innerst i
Vennagrenda.
Hommelvik
Musikkorps
Fotogruppa Historielaget Hommelviks VennerEn fotomontasje med bilder fra en 100 årig aktivitet
til Hommelvik Musikkorps
Torstein HaugenEirik Haugen og Stig
Haugen
En biografi over en hommelviking, født i
Mostadmarka, som utvandret til Amerika i 1909
Historia om hus og
folk på
Melvoldgården,
Leirhaugan i
Forbordsgrenda
Ester SandtrøFørste del av historien om gårsbruket som blir kalt
Leirhaugan
Turid Dahl –
barnehagepioner i
Malvik
Joralf HalgunsetEn biografi over en av de som var med å starte opp
barnehagedrift i Malvik, og som var bestyrer på
Saksvik Barnehage.
Olaug SvedahlAnne Marit SvedahlSvigerdatter har redigert notater Olaug etterlot seg fra
et langt liv som gårdbrukerkone på Halla
Korrigeringer til
tidligere årbokutgaver
Redaksjon