Minneord for Øivind Kristiansen

Gjengitt fra Årboka 2016 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Minneord for Øivind Kristiansen

18. februar i år (2016) fikk ei trist melding om at Øivind Kristiansen var gått bort i en alder av 80 år. Øivind har vært en sterk bærebjelke i det utvalget som har sørget for at det er blitt utgitt historiske årbøker i Malvik siden høsten 1999. Øivind var redaktør for de 5 første utgavene av  årboka, – som er et samarbeidsprosjekt mellom alle tre historielaga i Malvik. I alle seinere utgivelser har han vært en trofast bidragsyter. Øivind har til dels skrevet egne historier og erindringer, – til dels har han redigert og tilrettelagt stoff som er blitt skrevet av andre.

— minst 60 andre artikler

Ei rask oppsummering viser at han er kreditert med eget navn på til sammen 31 artikler i de 16 hittil utgitte årbøkene, – pluss at har har bearbeidet  minst 60 andre artikler. Det er stort sett stoff fra Hommelvik-området Øivind har ivret for å få med i bøkene. Arbeiderbevegelse, idrettsbevegelse og næringsliv i Hommelvik, er sentrale stikkord for mye av det han har skrevet sjøl.  Øivind hadde tilgang på alle utgavene av avisene «Homla» og «Hommelvigen» som ble utgitt i Hommelvik for mer enn 100 år siden, og her fant han fram stoff som ble gjengitt i flere utgaver av årboka.

— 2010 Malvik Kommunes Kulturpris

Han bestrebet seg hele tida på å skrive korrekt og på godt norsk bokmål. Det var alltid en enkel jobb å lese korrektur på det  Øivind hadde skrevet og/eller redigert.  Øivind fikk i  2010 Malvik Kommunes Kulturpris. Vi tror at en viktig faktor under vurderingen av hans kadidatur til denne hedersbevisningen, var arbeidet han hadde gjort for Historielaget Hommelviks Venner og Årboka.

På vegne av årbokkomiteen utrykker jeg en ærbødig takk til Øyvind Kristiansen, og lyser fred over hans minne.
Odd Bjørkli