Malvik Arbeiderparti

Gjengitt fra årboka 2000 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Malvik Arbeiderparti 90 år 27. februar 2000

AV ØIVIND KRISTIANSEN

Malvik Arbeiderparti har sitt utgangspunkt fra 27. februar 1910. Navnet var da Hommelvik Arbeiderparti, men ved en ny partiordning i 1939 med herredspartier (kommunepartier), ble navnet endret til det er i dag. Lokalavdelingen i Hommelvik ble da til Hommelvik Arbeiderlag som sammen med Malvik Arbeiderlag (stiftet i 1929), Hommelvik Arbeiderkvinneforening og Hommelvik Arbeiderungdomslag, utgjorde den politiske ryggraden i partiet. I tillegg til disse var det tilslutning av lokale fagforeninger gjennom kollektivt medlemskap.

For stiftelsen i 1910 sto følgende foreninger i Hommelvik: Arbeidsmannsforeningen, Jern & Metallarbeiderforeningen, Socialdemokratisk Forening og Arbeiderpartiets Kvinneforening. Partiets første formann var Torstein Grønberg.

Ved kommunevalget samme året som partiet ble stiftet, fikk de i perioden 1911-14, 7 av kommunestyrets 16 medlemmer og Haagen Løvaas som deres egen ordfører. I de to neste tre-årsperiodene som vi hadde i denne tida, var det ingen endring i mandatgevinsten og borgelig styre. Men i perioden 1920-22 fikk partiet halvparten av mandatene og ordfører Johan Nygaardsvold. Han hadde da allerede i 1915 blitt valgt inn på Stortinget. Etter en borgelig mellomperiode fra 1923-25, overtok Hommelvik Arbeiderparti styringen av Malvik kommune med Olaf Svingen som ordfører i 1926 og har siden (med unntak for krigstida 1940-45), sammenhengende hatt ordføreren, foreløpig fram til år 2003.

Den lengste funksjonstid har nåværende ordfører. Asbjørn Nøstmo har sammenhengende vært ordfører siden 1984

Asbjørn Nøstmo

Jubileet vil sikkert bli behørig markert når den tida kommer. Leder av laget i dag er Henry Malvik