HOMMELVIK VERFT OG STØPERI

Kilde: Fotogruppa legger ut denne artikkelen som er gjengitt i Årboka for 2021.

HOMMELVIK VERFT OG STØPERI

Som bildet av headingen på brevarket viser, lå industrianlegget som utgjorde Hommelvik Verft & Støperi på Brygghaugen.  Her drev Torstein Buaas (fra Buaas indre, 1858 – 1930) sammen med Ingebrigt Andresen skipsbyggeri (nybygg og reparasjoner av trefartøyer) sist i 1890-åra. 

— Brygvolden og verftet

Eiendommen Brygvolden og verftet ble i 1901 overtatt av en del interessenter fra Trondheim og Hommelvik og fikk navnet Hommelvik Verft & Støberi med T. Buaas som disponent og driftsleder.  Da aksjeselskapet overtok, ble drifta utvidet til også å omfatte støperi og verksted for ovner, komfyrer og annet handelsstøpegods, samt maskingods.  Støperiet fikk en golvflate på 400 kvadratmeter. 

— 100 ansatte

I alt arbeidet 43 personer i bedriften i det første året, 4 år senere var tallet 72 og i 1953 92 personer.  På det meste hadde bedriften 100 ansatte. Det var stort sett lokal arbeidskraft som ble brukt, mens innsatsvarene   kom fra utlandet. (rujern og kiseljern fra   USA og Tyskland, støpericinders fra England, Lancashirejern og valset –Martinjern fra Sverige og prima støpesand fra Danmark). 

— aksjeutbyttet på 5%

Bedriften eksporterte varer til Sverige og Island, mens heimemarkedet i stor grad var i Trøndelag, Vest- og Nord-Norge.  Lønnsomheten vet vi ikke så mye om, men i 1914 lå aksjeutbyttet på 5%.  I 1913 ble verkstedbygningen rammet av brann og et nytt bygg i teglstein ble satt opp. 

— Hommelvik Mekaniske verksted

Ca halvparten av denne bygningen står fremdeles. I 1958 ble bedriften nedlagt, men i 1960 ble det startet ny virksomhet under navnet Hommelvik Mekaniske verksted. Støperidelen ble ikke tatt opp igjen. Denne bedriften ble nedlagt i 1968 og i 1970 startet Trønderverftet sin virksomhet her.

(kilde: Forbord: Malvik bygdebok)

Brygghaugen med den første utgaven av Hommelvik Verft og Støberi etter oppstart i 1901
Vi ser gården Grønberg («Nergrønberg») til h. på bildet.
Verftet på Brygghaugen først på 1900 tallet. Bildet viser Kiskaia med verftet i bakgrunnen.
Den nye verkstedbygningen i tegl fra 1913 med støperiet til venstre.
Frakteskipet Frøya, opprinnelig Froan, bygget i Trondhjem 1912. Ombygget til skoleskip ved Hommelvik Verft & Støperi 1955. Overtatt av Sør-Trøndelag fylke 23.juni 1955. Første kurs med elever tok til 6.juni 1955 med 50 elever på hvert kurs. Finn Fagertun, kaptein.
Arbeidsstokken en gang etter 1913
Øverste rekke f.v Ole Lian, Alfred Øien, Johan Rønnberg, Fredrik Fredriksen, Martinus Olsen
Nederste rekke f.v: Lars Skarholdt, Isak Skei, Bernhard Stokbak, August Svedahl.
Arbeidere ved Hommelvik Verft og Støperi 1935
Rekke f.v. Amund Buås, Torvald Larsen(dansk), Iver Haugen, Thorleif Mikkalsen, Alf Holberg, Per Bykvist, Johan Nystrøm, Adolf Sollihaug.
Rekke f.v Sverre Halstadtrø, Petrus Holberg, Jørgen Slind, Ragnar Aunemo, Georg Nystrøm. nn Vesta(Trondheim)
Formere ved støperiet ca 1950.
F.v: Thomas Buaas, Per Stav og Arnulf Sollihaug.
Bildet ble gitt til alle ansatte som julegave i 1943 fra styret for A/S Hommelvik Verft & Støperi.
Dette bildet er av arbeidere og formenn ved Hommelvik Verft og Støperi og ble tatt før jul i 1943.
1 .rekke: Gunnar Snustad, Thorvald Larsen, Iver Haugen, Adolf Sollihaug, Johan Nystrøm, Bertram Holthe, Leif Andersen, Iver Grindbak, Johan Grønberg.
2. rekke: Ulrik Buaas, Arnulf Sollihaug, Margido Haugen, Kristian Haug, Harald Bykvist, Kristian Fuglem, August Mikalsen, Edvard Østeraas.
3. rekke: Karl Sollihaug jr., NN, Harald Waagan, Martin Halstadtrø, Karl Sollihaug sen., ukjent.
4. rekke: Nikolai Slind, Georg Nystrøm, Torstein Hallien, Sverre Bykvist, Olav Fuglem, ukjent, Alf Holberg, Ola Haugen, Ragnar Aunemo, Egil Olsen.

2 tegninger fra en serie på 19, laget av Kåre Halse, som viser produksjonsprosessen.

Husker fra gutteårene da varmen/flammer stå utav pipa på støperiet var det støping på gang.
Per Stav og Arnulf Sollihaug i Støperihallen med arbeid med modeller i formkasser som gjøres klar for støpning. De to var ansatt som formere ved bedriften.
Her fylles formene i støperihallen..
Maskinverkstedet med verktøymaskiner i 1916.

Produktutvalg og priser/betingelser 1934