Faner i Malvik del 3

Gjengitt fra Årboka 2018 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Faner i Malvik, del 3: Faner for kor og korps

AV JORALF HALGUNSET

Vi fortsetter her med vår serie om faner i bygda. Til nå har vi presentert faner for fagforeninger og idrettslag (2016) og for politiske og ideologiske organisasjoner i fjor (2017). Og som vi skrev i fjor står vi igjen med faner for kor og korps og barnehagefaner Vi var overrasket over at det var så mange, og så flotte faner hos ulike foreninger og lag i kommunen, og vi syns det er stas å få presentere dem her i årboka. Det ligger mye omtanke, kreativitet og arbeid bak det å framskaffe en fane, for en vellykket fane fungerer som et samlingspunkt for foreningen og bidrar til å skape tilhørighet og identitet hos medlemmene. 

— faner for kor og korps

I år tar vi for oss faner foI år tar vi for oss faner for kor og korps. Disse fanene blir tatt fram ved festlige anledninger, som for eksempel 17. mai, og ved stevner av slike slag som det er en del av for slike foreninger. Disse fanene blir tatt fram ved festlige anledninger, som for eksempel 17. mai, og ved stevner av slike slag som det er en del av for slike foreninger.

Faner for kor og korps

Denne fanen er oppbevart på Sverresborg.. Den består av dobbel faneduk med frynser i gul tvunnet snor og med to gule dusker. Den har ulikt motiv på de to sidene..På den ene siden som er blå står det Malvik mannskor stiftet 1.6. 1943 med gul skrift,
På den andre siden som er grå står det, «Hev deg vår sang». Koret ble lagt ned etter en relativt kort periode, og medlemmene gikk over til Malvik blandakor eller til Ranheim og Malvik mannskor.
Malvik blandakor er et aktivt kor som i det siste har gjennomgått et generasjonsskifte. Fanen har de samme fargene som mannskoret, grå og blå, og med innskriften «Sangen har lysning» og med en «sangfugl» midt på siden
På den andre siden er et stilisert landskap, og på begge sider står stiftelsesdatoen, 3.9.1973. Vi har ikke noen informasjon om hvem som har laget denne fanen.
Malvik musikkorps sin fane har også to ulike sider. Den ene er rød, med bilde av en trompet i gult. Der står også stiftelsesdatoen 31.5. 1939.
På den blå siden er det tegnet inn flere motiver, i sentrum en harpe og i ring rundt noter og en bord av grønne blad. På toppen av stangen er det og en tilsvarende harpefigur. (I artikkelen om Olaf Midtsand (årbok 2016) fortelles når korpset ble dannet. Det var dameforeningen Nordlys, stiftet samme år, i 1939, som ga fanen som gave til korpset i 1959. Hvem som laget den, er en ikke lenger sikker på, men kanskje ble den laget på dugnad?
Dette bildet er tatt fra boka: «Faner i den frilynde ungdomsrørsla» av Asbjørn Thomasen og med redaktør Liv Marit Idsø, Bokbyen forlag, 2014. Det spesielle med denne, som er et banner, er at det er laget av finér og hengslet på en stang. Stiftelsesdatoen, 21.01.1996, står skrevet på banneret. Laget er nå lite aktivt.
Hommelvik musikkorps gamle fane er ikke lenger i bruk. Den hadde fått soppskader etter å ha blitt pakket ned i våt tilstand etter bruk i heftig regnvær under et stevne i Ålen i 1979. På denne siden står navnet og stiftelsesdatoen 26.10. 1920 i gullskrift.
Fanen har som motiv et blåseinstrument på en beige faneduk og med gullsnorer og med en bord av grønne blad i en bue under
Denne nyere fanen for Hommelvik musikkorps har de fleste elementene fra den gamle, men den er mer forsseggjort. Denne er også i beige faneduk, og med frynser og to snorer med dusker av gullfarget tråd. På den ene siden er det en harpe midt på fanen og der står korpsnavnet og stiftelsesdatoen
På den andre siden er det avbildet et stilisert blåseinstrument over en bue av grønne blad. Det var arkitekt Bjørn Solberg som laget fanen på 1980-tallet, og korpsets kvinnegruppe som bidro til arbeidet. På stanga er det festet en maskot i korpsets uniform.
Dette er Hommelvik juniorkorps første fane. Den er i gul silke og med bilde av en gutt og jente i korpsets uniform. De står vendt fra hverandre og spiller på hvert sitt blåseinstrument. Juniorkorpset fikk sin egen fane til 10-årsjubileet i 1962. Det var malt av Aasta Stokka og var en gave fra foreldrelaget. Stokken var laget av Hermann Sveian og beslagene av Arne Arntsen. 
Hommelvik juniorkorps nyeste fane. Etter 15 års bruk var den første fanen noe medtatt og foreldrelaget fikk laget en ny til 25-årsjubileet i 1977. Denne er malt av Roger Aasback. Det er forskjellig motiv på de to sidene. Midt på den ene siden, med blå duk, er det en tromme med trommestikker. Navn og stiftelsesdato står med gul skrift.
På den andre siden er det samme motiv som på den gamle, men her står gutt og jente i korpsuniform vendt mot hverandre og blåser på trompet.  Her er duken rød.
Vikhamar skolekorps.  I Ytre Malvik er det skolekorps. Før Saksvik skole ble bygd i 1974, hadde skolen på Vikhammer eget korps og egen fane. Korpset laget to faner før det ble slått sammen med korpset ved Saksvik skole. På den første fanen, bilde 8 a, er det malt et stilisert landskap på rød bunn. Hvorfor denne fanen ble skiftet ut, kjenner vi ikke til, men kanskje hadde det sammenheng med at den var litt overlesset med symboler, og dermed framsto som uryddig.
Fane nummer to ble laget ved at tekst og bilde ble brodert med gullfarget tråd på rød fanesilke. Navnet er det dominerende element, og med stiftelsesdato, 12/11 1962, i mindre skrift. En ugle er innfelt i en harpe nede i det ene hjørnet, og en blomsterdekorasjon i det andre, 1962, står på den ene siden.
Etter at Saksvik skole kom til, skulle de også selvsagt ha eget korps, De fikk også laget egen fane, med navn i gult på blå bunn på øvre del av fanen. Sentralt er malt en harpe i gult og med en bord av grønne blad symmetrisk om bildet. Stiftelsesdatoen, 5.12. 1978, står på den nedre delen, og bumerkene for de to Saksvik-gårdene er også tatt med. Vi har ikke fått rede på hvem som laget denne.
De to skolekorpsene ble slått sammen etter en kortere periode med stort strev for å holde hjulene i gang. Begge strevde blant annet med rekrutteringen. Etter sammenslåingen ble en ny fane laget, nå i rød faneduk. Det nye navnet, Vikhamar og Saksvik skolekorps i gul skrift utgjør en stor del av bildet, og med stiftelsesdatoen for det første korpset på Vikhammer, 1962. I det nedre hjørnet, innmed stanga, er det en blomsterdekorasjon, i det andre nedre hjørnet er det også denne gangen komme med et bilde av en harpe. En kan merke seg at skolenavnet fremdeles erVikhamar! Det var Marvel Dybvik som tok jobben med å brodere denne nye fanen med gullfarget brodergarn på rød faneduk. Hun sto også for monteringen.
Hommelvik skolekor. Dette er en enkel, men sjarmerende fane. Den finnes både i grå og beige faneduk. Motivet på fanen er en «sangfugl» som har en bue av blomster over seg og fuglen står på en notelinje og under står sangstrofen «Alle fugler små de er». Den er laget av Greta Kristiansen. Hege Sneisen og Heidi Glasø hadde deltatt i en tegnekonkurranse, og står visstnok bak tegningene på hver sin side av fanen. Det hevdes at fanen ble laget til tiårsjubileet i 1983. Fanen har nå i mange år vært lagret på rådhuset og befinner seg der fremdeles
At det har vært et buekorps i Hommelvik, viser seg å være en overraskelse for mange. Fanen gir ingen opplysninger om når korpset ble stiftet, og vi har ikke funnet ut mer om denne «ukjente» foreningen.