Faner i Malvik Del II

Gjengitt fra Årboka 2017 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Faner i Malvik, del II

AV JOFRALF HALGUNSET

Til årboka i fjor fant vi ut at vi skulle presentere faner som er eller har vært brukt av organisasjoner av ulike slag i Malvik. Etter hvert som vi arbeidet med innsamlingen, fant vi ut at her var det alt for mye stoff til at det kunne få plass i én årbok. I fjor presenterte vi faner for fagforeninger, skoler og idrettslag. Nå har vi kommet til at vi og må fordele resten på to årbøker. I år presenterer vi andre delen som omhandler faner fra politiske og ideologiske organisasjoner, samt faner for ulike kor og korps. Da står vi igjen med barnehagefaner. De sistnevnte er en flott og festlig samling, som vi dermed får gleden av å presentere disse i de kommende årbøkene.

— Dette har vi merket

I fjorårets årbok skrev vi litt om bakgrunnen for bruk av faner, og blant annet at faner for politiske organisasjoner er mindre i bruk nå enn tidligere. Det at faner nå oftest kun blir brukt i festlige anledninger og ved egne, større arrangementer, gjør at ledelsen i organisasjonene ikke bestandig har fullt rede på hvor fanen befinner seg. Dette har vi merket i vårt innsamlingsarbeid. Når det er sagt, må vi og straks tilføye at vi har møtt stor velvilje og hjelp i arbeidet med å få fram bilder og andre opplysninger om de fanene vi har fått tak i.

Politiske og ideologiske faner

Hommelvik kvinnegruppe av DNA. Denne har vært oppbevart hos Ellen Zirr Buaas sida organisasjonen ble oppløst. Ellen forteller: «Den fanen som vises på bildet ble håndsydd og brodert etter siste krig, rundt 1950. Da hadde de allerede slitt ut en fane. Foreningen ble stiftet 16.01. 1910. Det var Dina Julsrud som var den drivende kraften i å få en kvinneforening i Hommelvik. Allerede til 1. mai det året (1910) hadde de fått laget en fane. Det sier litt om hvor betydningsfullt de så på dette med egen fane i den tida. Den eldre fanen var slitt og falmet og lite presentabel. Derfor ble det laget en ny, den gamle er trolig tapt. Baksida har en tekst som var vanlig på faner i den tida».
Baksiden Hommelvik kvinnegruppe av DNA.
Den har en tekst som var vanlig på faner i den tiden.
Gammel fane fra Hommelvik AUF: Denne fanen finnes i dag på Sverresborg, og det blir sagt at den er noe slitt. Det er en dobbel rød silkeduk med påmalte motiver og tekst. På den ene sida er et flagg der det står AUF og under stiftelsesdatoen 11.11. 1923. På den andre sida er det kraftige solstråler og et manns- og kvinneansikt, og det står Fram for fridom. Det er sydd på messingringer i overkant.
Med god hjelp fra aktive i Hommelvik AUF i dag har vi fått bilde av den nye fanen. Den er laget av rød faneduk og tekst og bilder er trykt på. Den gamle er som nevnt, oppbevart på Sverresborg museum. På forsida står navn og stiftelsesdato, og på side to et mannsansikt og ordene «Frihet Likhet Brorskap». Denne nye fanen ble laget trolig i 1953-54.
Malvik arbeiderforening: Kåre Forbord skriver om den i Malvik bygdebok IV s 231, at foreningen ble stiftet så tidlig som i 1886. Fanen som ble levert til Sverresborg museum sommeren 2012, er også avbildet i bygdeboka. På fanen som ble overrakt foreningen på ti-årsfesten den 1. mai 1896, står følgende inskripsjon: «I Dit Ansigts Sved skal Du æde Dit brød». Kunstmaler Albert Emil Koch utformet fanen som i følge MB IV s 238, har følgende motiv: «Sakse i Vik kneiser med det dragne sverd i den ene haand og skjoldet med Barfots løven i den venstre. I baggrunden Saksvikbugten holdene paa en bemandet vikingsnekke paa ryggen. Paa bagen over bugten sees bjelkestuen paa Saksvik og et udhus i gammeldags stil».
Dette er en helt spesiell fane, laget i 1945, og brukt under feiringen av 17.mai det året. Avdeling Alfhild var gruppen rundt sabotør Johan Svedahl, og fanen er laget av fallskjermsilke fra slippet som brakte Svedahl til Norge igjen for andre gang; denne gangen med Harald Størseth som telegrafist. Fanen ble ikke brukt mange ganger, og det er usikkert hvor den er nå.
(Det er bilde av fanen i Malvik bygdebok V s 428)
Det er ikke kjent hvem som sydde fanen. Den ble brukt (muliges kun denne gangen) til borgertoget i Hommelvik 17. mai 1945. Da ble de forskjellige medlemmene i Milorg-gruppa «Avdeling Alfhild» samlet for første gang. De visste tidligere ikke om hverandre.
Min far, Jørgen Stensaas, var betjent på Hommelvik stasjon, og førte oversikt over tyskernes troppetransporter med jernbanen. Papirene gjemte han på anvist sted der de ble hentet og brakt videre,- til alliert etterretning, av en annen. Jeg har forstått det slik at det var min morfar, Olaf Rimol.
Foreldrene mine fortalte så at neste gang de så fanen, var da de besøkte hjemmefrontmuseet i Erkebispegården da det ble åpnet i 1967. Den var det første de så da de kom opp trappa til utstillinga. Fanen gikk tapt da deler av Erkebispegården brant i 1983.
Hommelvik arbeiderlag: Laget har en fin fane av rød faneduk med gullfrynser, der det på den ene sida står navnet øverst og stiftelsesdatoen den 4. april 1939. Midt på sida er tegnet inn det velkjente rosesymbolet som arbeiderpartiet bruker. På side to er det midt på sida to hender i et handtak omkranset av en kjede og under står det «Samhold gir styrke».
Malvik arbeiderlag ble stiftet 7.11. 1929, og lagets fane er relativt gammel. Lagets eldste protokoller er levert til Statsarkivet på Dora. Ved å gå gjennom disse protokollene fant vi at første gang det ble snakk om egen fane var allerede på nyåret i 1931, og egen fanekomite ble oppnevnt da. Men det året gikk og t il 1. mai 1932 hadde de ennå ikke fått egen fane. Når den ble ferdig, har vi ikke fått rede på, men trolig kom den  til i løpet av første del at 1930-åra.
Malvik SV sin fane er så vidt vi har funnet ut den eneste partifane som er i bruk i dag. Den ble første gang brukt 1. mai i 2006, så den er relativt ny. Det er Randi Johansen Perreau og søstera Bjørg Eigard som har utformet det figurative motivet. Trygve Stuevold har laget diktet som er brodert inn.: Der står: «det grønne og røde – ren luft og kjærlighet –  og graset som er grønt – for alle – kratt og ville blomster – tomsingen, geniet – ulven og den lille fuglen – ytterst på greina – som trassig synger – for hele verden – å gi er å få er å finne mening – er å skape – en bedre verden». Bjørg har sydd og brodert bildet og hver bokstav på fanen ved hjelp av trådgrafikk.
Fanen til Malvik bondelag har vi ingen opplysninger om. Det er bare så vidt en kan definere denne som en fane for bondelaget, den er mer en generell fane for bondelag, for det er ingen tekst på fanen. Den er blå på den ene sida og grå på den andre.
Det er en aktiv speiderbevegelse i kommunen, og de har det de selv definerer som bannere, som det kanskje er knyttet litt mindre strenge formelle krav til. Teksten på bannerne forteller hvem som fylker seg under dem.
Dette er en svært stor fane av lerretstoff, der det på midten er malt et skjold med norsk løve og bokstavene DNT.
DNT står for «Det Norske Totalafholdsselskap»
Det er uklart for oss hvem denne fanen har tilhørt. Den er gammel og litt rustet i nerkant.
Avholdsbevegelsen sto sterkt i Malvik i sin tid, og her fantes flere avholdsforeninger. I Malvik bygdebok nr V s 74 ff gis en oversikt over avholdsbevegelsen i Malvik. Malvik totalavholdsforening ble stiftet i 1886, på meierisalen på Malvik sentrum. De fikk seg en fane, og på fanen står mottoet: «Et ædrueligt Norge». På andre sida står: «Sandhet og Ret skal seire», og sentralt et skjold med den norske løve og med bokstavene DNT. Foreningen hadde 50års-jubileum i 1936. Når arbeidet i foreningen tok slutt, vet vi ikke, men de aktive medlemmene gikk da inn i avholdsorganisasjoner i Trondheim
Baksiden av Malvik totalavholdsforening – fane
Hommelvik barneforening: Over et blått skjold med sølvfarget kant står navnet, og inne i skjoldet stå bokstavene DNT som viser at dette også var en avholdsforening. Foreningen var stiftet den 6.11. 1904. Dette er en stilfull fane. På baksida, bilde 9 b, er det bilde av en kvinne og en mann. De holder hver sin vimpel, på kvinnens står det «Rent Liv» og på mannens, «Fridt Folk». Over bildet står det «For Hjem og Fædreland» og under: «Løft Slægten».
Baksiden av Hommelvik barneforening – fanen
Denne har tilhørt Hommelvik Avholdslag. Det er vanskelig å se teksten her, men navnet står over bildet, og under bildet står: Stiftet 14. marts 1885. d: Her står under figuren: «For Hjem og Fædreland» og i bue over: «Bort med de berusede Drikke».
Baksiden av Hommelvik Avholdslag-fane
Godtemplarordenen sin fane. Der står under de to hovedsymbolene: «Sandhed Ædruelighed og Renhed».
Dette er en fane som har tilhørt Hommelvik husmorforening. Det er en enkel fane med et klart symbol, og med tydelig tekst på kvit duk. Nedre kant er bølget, og minner ved første blikk om en pyntehåndduk. Den befinner seg på Jakobsli museum.