Barnehage faner i Malvik Del 4

Gjengitt fra Årboka 2019 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Faner i Malvik. Del 4, barnehage faner

Av Joralf Halgunset

Da er vi kommet til siste del i serien om faner i Malvik. Hvert år, de siste tre åra, har vi presentert faner for ulike lag og foreninger. Det viste seg at vi har en stor samling av faner her i Malvik, og det har vært en glede å vise fram disse. Først hadde vi en oversikt over fagforeningsfaner og faner fra andre politiske og ideologiske foreninger. Andreåret ga vi en oversikt over skolefaner. I fjor presenterte vi faner for kor og korps, og det ermange slike også i kommunen vår. I år avslutter vi serien med en framstilling av barnehagefaner. I følge oversikten på kommunens nettsider finnes det i dag sju kommunale barnehager. I tillegg har vi fire private barnehager. Attpåtil har vi, i dag i alle fall, private familiebarnehager. Disse  siste er ikke med i vår oversikt.

— fikk vi prompte protester

Da vi startet innsamlingen av stoff og bilder om faner, hadde vi faktisk ikke regnet med barnehagene. Men da de fikk nyss om det, fikk vi prompte protester! Og etter å ha fått kjennskap til fanene barnehagene, og det arbeid og den kreativitet somn er vist i forbindelse med utarbeiding av fanene der, skjønner vi godt protestene, og en enige i  at å utelate dem ville være et stort mistak. Derfor er det med glede at vi nå fullføretr prosjektet vårt om faner i Malvik, med å presentere barnehagefanene i Malvik. Vi starter gjennomgangen lengst øst i bygda og går utover mot grensa til Trondheim.

Barnehagen i Muruvik, Espira Muruvik a.s. sier om sin fane: «Vår fane er laget av Ingrid Bergquist i 2014. Hun har quiltet inn måser, sjøstjerner, krabber og tanglopper. Vi holder til nede ved sjøen, og da var det naturlig å bruke det temaet i fanen». Navnene Måsungen, Sjøstjerna,og Krabbeland er brodert på fanen, og det er også navnet Nygården. Fanen har snorer med dusker, og tverrstang med kuler i endene
Korntrøberget barnehage. Denne barnehagen ble åpnet sommeren 2007, og den ligger lunt til, med åkerland rundt seg ved Korntrøberget. Barnehagens fane ble laget i 2008. Fanen er i ullstoff, og den har både applikasjoner og broderi. Formen på fanen er litt spesiell, den er avlang, og den har to stenger, slik at det er best med to personer til å bære den. Set var Elisabeth Rødde som laget den, ogdet var også hun som valgte motivet som er det samme som i barnehagens logo. Logoen ble laget av en profesjonell designbedrift i Stjørdal. Navnet på barnehagen og plasseringen ved kornåkerland har bidratt til at et kornaks er et sentralt element i logoen.

Grønberg, Hommelvik og Mostadmark barnehager er nå nedlagt, men alle tre hadde i sin tid egne faner eller plakater.

Grønberg barnehage hadde ingen fane, men en forseggjort plakat der figurene på plakaten gir sentrale opplysninger om barnehagen
Hestyen symboliserer at barnehagen lå i Hesttrøa, og bildene av marihøna og mauren henspiller på de to avdelingene de hadde, Marihøna og Maurtua.
Hommelvik barnehage sin fane hadde en tydelig og enkel utforming. Fanen ble laqget av FAU ved Hommelbvik barnehage i 1995 -96. De var fem personer i utvalget, med Kjetil Ryggvold som leder. De brukte bilder fra bladet «Alt om håndarbeid» da de skulle velge motiv. De tok tøy de hadde liggende hjemme da de skulle klippe bokstaver, og de limet delene på underlaget som var bomullslerret. Til stenger på hver side for å bære fanen benyttet de kosteskaft!
Mostadmark barnehage hadde en fin fane. Den ble laget først på 2000-tallet av Anita Gundersen. Fanen er i tjukt, rødt fløyelsstoff, og de ulike elementene er trykt i gullfarge. Fanen har også gullfrynser og snorer.
Sandfjæra barnehage. Denne barnehagen, som ligger på Sjøsiden i Hommelvik er relativt ny. Den ble åpnet den 3. oktober i 2016. I barnehagen var det helt fra starten bestemt at de måtte ha en fane. Barnehagen hadde fått en  bevilgning til utsmykning, og de betraktet utarbeiding av fane som en del av denne utsmykningen. Etter innhenting av anbud fikk Vigdis Fjellheim, en billedkunstner bosatt i Oslo, oppdraget. Hun hadde samtale med de ansatte i barnehagen, og på bakgrunn av kontakten med dem, utarbeidet hun et motiv der det bl.a. inngikk påler fra den gamle sagbrukskaia, der skarv ofte sitter. Samme motiv går også igjen i bilder inne i barnehagen. Fjellheim tegnet fanemotivet, og bedriften Flaggfabrikken a.s. laget fanen ferdig. Den er fullbrodert på silke, og Flaggfabrikken leverte også tilbehør som paradestang med spyd og tverrstang i bjørk.
Vidhaugen barnehage ble åpnet 1.8.2012, og fanen ble laget til åpningen. Det er Mari Asmervik Trøndsal som har laget fanen på bestilling fra barnehagen. Her er tatt utgangspunkt i gjenbruk amateriale som barna bruker, som for eksempel nøkler, knapper ringer m.m. Duskene er gjenbruk av gamle gardiner, og festet er en gardinstang. Barnehagens visjon står på fanen: «Trø varsomt – her vokser mennesker».
Sveberg barnehage SA hadde først en fane med en naivistisk utforming, bilde 8 a. Denne var laget av Bodil Synnøve Haugen Dragsnes i 2004/5. I denne fanen var de tre beina i en trekant symbol på hver sin avdeling, Bjørka, Kongla og Linerla. Figuren midt i trekanten forestiller en maurtue og står for uteavdelingen Maurtua. Barnehagen fikk en ny fane i 2017
Motivet på den nye fanen er utformet av Trine Landsem, og laget av Line Forbord. Stoffet er en polyesterblanding. Fanen er håndmalt med silkemaling og hobbymaling. Fonten til skriften er den samme som i trykksaker fra barnehagen. Figurene i fanen symboliserer de samme fire, nevnte avdelingene som utgjør barnehagen.
Solstrand barnehage har to faner med samme motiv, en stor sol med hav. Denne barnehagen har barn både fra Hommelvik og fra Vikhammerområdet. Den eldste fanen ble laget i 1994, bare et par år etter at barnehagen ble åpnet, og den ble benyttet i Hommelvik
Men så var det en mor fra Vikhammer som syntes det var synd at ungene som hørte til på Vikhammer ikke hadde en fane på 17. mai. Derfor fikk hun laget en ekstra fane for Vikhammer, med samme motiv. Denne fanen, 9 a, er laget av sølvfarget silkestoff.
Vikhammeråsen barnehage har en fane felles med Vikhammeråsen grendeskole. Den ble presentert sammen med de andre skolefanene i 2017. Men i tillegg har de en svært forseggjort plakat som de bruker ved festlige anledninger. På framsida av plakaten er det avtrykk av hender til barn fra barnehagen. Disse avtrykkene er det barn i barnehagen som har fargelagt.
På baksida er det silkepapir som er krøllet sammen og limt fast til pappen, og som danner bilde av det norske flagget.
Planetringen barnehage ble åpnet i oktober 2000. Her var det to ansatte, Kari Eriksen og Torunn Haug, som tok initiativ til å få laget en fane. Den ble laget i 2004 – 2005. Motivet ble laget etter en «brainstorming» blant de ansatte. Det var et poeng å få med at både voksne og barn hører med i en barnehage. Likeså at naturen spiller en viktig rolle, og at barnehagen har en uteavdeling. Stoffet er av ubleket lerret, og det er brukt både applikasjon, brodering og stoffmaling for å få fram motivet. Det blir nevnt at det ennå står igjen noe brodering før den er helt ferdig
På baksida, er det malt en stor sol som dekker hele fanen.
 
Vikhammer Vestre har også en fantasifull fane, der hovedmotivet er et «eventyrskip» med et sjømiljø rundt. Det passer for en barnehage nær sjøen på Vikhammer. Barnehagen har to avdelinger, Flyndreslottet og Krabbestua, og flyndrer og krabber går igjen som delmotiv på fanen. Fanen ble laget like etter at barnehagen ble åpnet i 1998, og det var foreldreutvalget som tok ansvar for å få laget den. Den er laget av blått bomullstoff, og det er både broderi og applikasjoner på den
Saksvik barnehage. bruker i dag en fane som er relativt ny. Den ble laget i 2012. De hadde tidligere en som var så tung at FAU fant at de måtte skifte den ut. Dagens fane er trykt, og det er bilder av hender av de eldste ungene i barnehagen da den ble laget.
Sjølyst FUS barnehage a.s. har og en fane som pirrer fantasien. Den har to motiver. Fanen er på et vis todelt, og den er laget i silketrykk av Mari Asmervik. På nederste del av fanen er det bilde av «Magiraffen», en flott sjiraff som symbol på det de ønsker å stå for: Den lange halsen gir den et godt overblikk, og den har et stort og varmt hjerrte for alle barn. Fanen viser to «Magiraffer» som står speilvendt mot hverandre, der mellomrommet mellom dem er formet som et hjerte