Tyskertrappene

I de utsprengte gropene, ”tyskerhølan”, sto det skytestillinger, mannskapsbrakker, lyskastere og tilhørende aggregater. Dette var en del av et helhetlig forsvarsanlegg som også omfattet liknende installasjoner i Kiellandhaugen og Langåsen på den andre siden av Hommelvikbukta. I dette forsvarsanlegget inngikk også flere bunkere som ble bygd i Stasjonsfjæra mellom sjøen og jernbanestasjone. ”Bunkersan” var en yndet leikeplass i etterkrigsåra fram til de ble revet på 70- tallet.

Ferdig vedlikeholdt/gjenskapt Steintrappen opp til skytterstillingene. «Tyskertrappene»

Det er hevdet at russiske krigsfanger som var internert på Malvik og Forbordan sto for byggingen av trappene, men det er ikke funnet sikre kilder for dette (Plakat ved Gammelløfta).

Bilde tatt fra skytterstilling i Thoresenberget med tyske sjøfly på Hommelvik- bukta.
Kartet viser flere kulturminner i bergene oppover mot Stavsjøfjellet. Like ovom Gammelløfta ligger Tyskertrappene. Går du videre oppover stien finner du Mobjørga hvor det var en husmannsplass på 1800- tallet. Den er mest kjent under navnet Karirommet. Videre kommer du til Jernbanedammene eller bare Damman. Herfra fikk Hommelvik drikkevann fra 1906. Som navnet forteller inngikk Damman også i forsyninga av vann til damplokene på jernbanen. Fortsetter du ned til Selbuvegen kommer du ned ved Isdammen, eller Meieridammen som mange sier. Som navnet indikerer hentet Hommelvik Meieri is her til nedkjøling av melka.
Orange merking av stien fra gammelløfta til «Karirommet». Olav Fossen med merkeboksen.
Foto Kåre Sandmark.
Karirommet. Olav står ved plassen hvor husene på husmannsplassen befant seg. (Mobjørga)
Foto Kåre Sandmark