Tyskertrappene

Ferdig vedlikeholdt/gjenskapt Steintrappen opp til skytterstillingene. «Tyskertrappene»

Det er hevdet at russiske krigsfanger som var internert på Malvik og Forbordan sto for byggingen av trappene, men det er ikke funnet sikre kilder for dette (Plakat ved Gammelløfta).

I de utsprengte gropene, ”tyskerhølan”, sto det skytestillinger, mannskapsbrakker, lyskastere og tilhørende aggregater. Dette var en del av et helhetlig forsvarsanlegg som også omfattet liknende installasjoner i Kiellandhaugen og Langåsen på den andre siden av Hommelvikbukta. I dette forsvarsanlegget inngikk også flere bunkere som ble bygd i Stasjonsfjæra mellom sjøen og jernbanestasjone. ”Bunkersan” var en yndet leikeplass i etterkrigsåra fram til de ble revet på 70- tallet.

Bilde tatt fra skytterstilling i Thoresenberget med tyske sjøfly på Hommelvik- bukta.

Tyskerne etablerte en sjøflybase (Seefliegerhorst) i Hommelvik. Denne omfattet torpedofly, transportfly og oppklaringsfly. Til dette trengtes støttefunksjoner og Hommelvik fikk etter hvert et stort innslag av tyske soldater. Skolen, flere forsamlingshus og mange boliger i sentrum ble tatt i bruk for å huse soldatene. Tyskerne startet en stor byggeaktivitet og brakker for boliger og sykestue ble satt opp. I dag står bare to av disse brakkene igjen, det er ”Strømheim” som står ovenfor Djupvasskaia og den opprinnelige verkstedhangaren ved Djupvasskaia hvor Frelsesarmeen holder til i dag.

Tyskertrappene er ryddet og skiltet av Historielaget Hommelviks Venner i 2010. (Se kart neste side under)

Kartet viser flere kulturminner i bergene oppover mot Stavsjøfjellet. Like ovom Gammelløfta ligger Tyskertrappene. Går du videre oppover stien finner du Mobjørga hvor det var en husmannsplass på 1800- tallet. Den er mest kjent under navnet Karirommet. Videre kommer du til Jernbanedammene eller bare Damman. Herfra fikk Hommelvik drikkevann fra 1906. Som navnet forteller inngikk Damman også i forsyninga av vann til damplokene på jernbanen. Fortsetter du ned til Selbuvegen kommer du ned ved Isdammen, eller Meieridammen som mange sier. Som navnet indikerer hentet Hommelvik Meieri is her til nedkjøling av melka.

Hjem