Seterdrift i Malvik

Gjengitt fra Årboka 2013 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV Seterdrift i Malvik Del 1 AV ØYVIND VIKHAMMERMO Malvik fjellstyre registrerte og skiltet 36 av seter­vollene i Malvik kommune i 1994....