I jula

Den første føling med jula heim åt oss var når a mor koka einlav ti ei stor gryt på komfyr'n inn på kjøkkenet. Det brukte dem til reingjøring tå øltynna og fleskestampen