Ole Dan Eide

Sett av kvelden 23. mai 2024 så møtes vi i Bruket Kulturhus i Hommelvik

En artikkel i Flyhistorie 55 av Dag Inge Korstad starter slik:

Gjennom de siste årene har jeg forsket på de offensive jageflyoperasjonenes plass i det norske Luftforsvaret under den kalde krigen. 1 forbindelse med dette ar­beidet kom jeg for et par år siden over en historie som fremstod som en liten gåte. Natt til 15. november 1963 ble løytnant Ola Dan Eide funnet død på rom 106 på kaserne G på Bodø Flystasjon. De påfølgende under­søkelsene av dødsfallet konkluderte med at man «ikke med sikkerhet kunne uttale seg om den primære årsak til dødens inntreden». I ettertid fortalte Ola Dans søster at han i telefonsamtaler i løpet av høsten 1963, hadde fortalt at han levde et farlig liv.

Her et bilde fra Begravelsen.

Ola Dan Eide døde 15. november 1963 ved Bodø Flystasjon. Han ble gravlagt på Hommelvik kirkegård den 23. november

Forfatteren vil presantere boken «EN KALD KRIGER DØR» i ord og bilder. Etter foredraget vil det bli en samtale mellom forfatteren og Ole Dan Eides datter

Sted: Bruket kulturhus 23. mai 2024 KL. 18:30 (Nygaardsvoldsalen)
Arrangør: Historielaget Hommelviks Venner
Alle er velkomne