Kirkens tjenere i Hommelvik

Denne artikkelen er hentet i sin helhet ut fra jubileumsheftet som ble utarbeidet av jubileumskomiteen i 1978. Den berører den grunnleggende utviklingen av Hommelvik som et industristed på 1800 tallet. Gjengivelsen er godkjent av Tor Haldberg slik at den kan når dagens lys. Heftet har en ISBN 82-7358-007-5. Artikelen er supplert med bilder fra HHV sit bildearkiv. Tilrettelagt for web av HHV og er av praktiske grunner delt over 6 innlegg med varierte forfattere.


Prester

 1. Sokneprest Rasmus Nordtømme, 1887 – 1907.
 2. Sokneprest Peter Andreas Garmann Gløersen, 1908 -1913.
 3. Sokneprest Peder Rognerud, 1914 – 1935.
 4. Sokneprest Thormod Rostad, 1936 – 1951.
 5. Sokneprest Brynjolf Olander Stuve, 1952. 1972. Vikar: Lars Tangvik, 15/1 – 17/12 1973.
 6. Kallskapellan (fra 1/5 1977 res.kap.) Bjarne Kleivane, 1972 – 1977.
 7. Sokneprest Kjell Fosse, 1974 -. (Utnevnt 15/6 1973). Vikar: Johannes Skauge, 1/9 1978 – 1/9 1979.
 8. Residerende kapellan Hanne Clara Hoff, 1979 – 1986.
 9. Residerende kapellan Knut Haugland, 1986 -.

Sokneprest Nordtømme

født i Støren 1852, var sokneprest i Kolvereid, kom til Malvik 1887 og reiste herfra 1908. Sokne­prest i Åmot i Østerdalen 1908 – 1912, res.kap. i Bragernes 1912 – 1927. Død 1936.

Sokneprest Peter Anreas Garman Glørsen

kom til Malvik 1908, fikk avskjed 1913 på grunn av sykdom.

Sokneprest Peder Rognerud

født i Ådal på Ringerike 1869, sokne­prest i Beiarn i Saltdal, kom til Malvik 1914, fikk avskjed 1935 på grunn av sykdom.

Sokneprest Thormod Rostad

født i Verdal 1903, var hjelpeprest ved Nidaros Domkirke, kom til Malvik 1936, reiste herfra 1951. Sokreprest i Nannestad 1951.

Sokneprest Brynjolf Olander Stuve

født i Oslo 1905, assistent ved sjømannskir­ken i London 1929, vikarprest i Bjørgvin 1930, sokneprest i Talvi i Finnmark 1930, hospitals- og fengselsprest i Trondheim 1940

Res.kap. Bjarne Kleivane

født i Gjerstad 1944, kom til Malvik 1972 og reiste herfra 1977. Han var den første presten som var bosatt i Hommelvik. Res.kap. i Vadsø 1977-1984, sokneprest i Hjartdal 1984

Sokneprest Kjell Fosse

født 1921 i Kragerø, prostiprest Ytre Nord­møre 1949, vikarprest i Nidaros 1952, hjelpeprest i Nedre Stjørdal 1955, kallskapellan 1957, res.kap. i Inderøy 1967 ­1974, sokneprest i Malvik 1974

Johannes Skauge

Vikar: 1/9 1978 – 1/9 1979.

Res.kap. Hanne Clara Hoff

født i Oslo 1950, res.kap. i Malvik 1979 – 1986, vikarprest i Oslo 1986

Res.kap. Knut Haugland

født i Bærum 1930, lektor ved lærerhøysko­len (Bodø, Nesna, Elverum) i 15 år, res.kap. i Malvik 1986

Menighetsrådet

Fra 1966 har Hommelvik hatt eget menighetsråd.

Formenn:

 1. Oddmund Rykkvin, 1966 – 1981.
 2. Thorleif Bratvold, 1982 —.

Klokkere

 1. Kristian Iversen, 1887 – 1893.
 2. Olav Røstad, 1893 – 1904.
 3. Kristian Høvik, 1904 – 1915.
 4. Johan Berg, 1915 – 1928.
 5. Knut Kallset, 1928 – 1958.
 6. Per Kallset, 1958 – 1974.
 7. Thorleif Bratvold, 1974 – 1980.
 8. Reidun Mauritzen, 1980 —.

Organister

 1. Fru Warloe, 1887 – 1889.
 2. Gurine Eriksen, 1889 — ?
 3. Fru Røstad, ? — 1902.
 4. Karen Grønberg, 1902 – 1906.
 5. Berntine Ruud, 1906 – 1908.
 6. Mikael Svendsen, 1908 – 1918.
 7. Einar Riiser, 1918 – 1920.
 8. Einar Bonsaksen, 1920 – 1929.
 9. Borgfrid Hagen Kolstad, 1929 – 1969.
 10. Ruth Stavne, 1970 – 1971.
 11. Knut Ebbesen, 1971 – 1973.
 12. Tor Haldberg, 1973 -.

Kirketjenere

 1. Ole Olausen, 1893 – 1901.
 2. Iver Iversen Lundberg, 1901 – 1936.
 3. Johan Lundberg, 1937 – 1958.
 4. Ulf Nielsen, 1958 – 1986.
 5. Leif Lundberg, 1986 – 1987.

Kirkeverger

 1. Jacob Kielland, 1891 – 1904.
 2. Kristian Næsset, 1905 – 1909.
 3. Christian Solihaug, 1909 – 1911.
 4. Ole A. Grønberg, 1911 – 1946.
 5. Rolf Hofstad, 1947 – 1951.
 6. Henry Røsæg, 1951 – 1967.
 7. Thorleif Bratvold, 1967 -.

Oddmund Rykkvin

Hundreårshøgtid i Hommelvikkjerka

Du står her så høgreist i grotid og vår slik du har stått her i hundre av år.

Du skaptes av folket som bar på ein draum da det lauvast i skogom og elv gjekk i flaum.

Frå tanke til arbeid med trufaste steg dei fylka seg saman og fann seg ein veg

til staden du står på der tufta er trygg og vigsla til Herren vart ruvange bygg.

Ætt fylgde ætt etter vegar og sti. År fylgde år og det bar mot ei tid

mot draumen om kjerke på eigen stad. Dei møttest i arbeid og lengta og bad.

No står du her høgreist, på ny er det vår. Det søng att i skogom og vårvoner rår.

Klokkone kimer til høgtid og fest. Vigsla er kjerka til høgbårne gjest.

Så signe deg kjerke, i dag er vårt håp at mange vil finn deg til vigsle og dåp.

Når livsdagen rinn ut og sola går ned skal klokkon’ din kalle til kvile og fred ‑

kvile og fred ‑

Astrid Krog Halse

Til toppen